Vil ha fritt skolevalg i hele landet: – Distriktene er sårbare

Rektor reagerer på regjeringas forslag om å innføre fritt skolevalg i alle landets fylker.

Holmstad skole

TOM SKOLEGÅRD: Ådne Naper i Telemark SV er redd for at fritt skolevalg blir distriktenes død.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Regjeringen sender to forslag ut på høring for å innføre fritt skolevalg i alle landets fylker, skriver VG.

John Erik Robertsen, ny rektor Vest-Telemark vgs

Rektor ved Vest-Telemark videregående skole, John Erik Robertsen misliker forslaget fra regjeringspartiene.

Foto: Telemark Fylkeskommune

Rektor ved Vest-Telemark videregående skole, John Erik Robertsen sier han ikke er særlig begeistret for forslaget.

– For oss som er ute i distriktene er ikke dette noe godt forslag. For elevenes del kan det hende at dette er positivt, men vi i distriktene er veldig sårbare.

Vest-Telemark videregående skole holder til på to steder i Telemark; Dalen og i Seljord. Dalenavdelinga er den største, med rundt 200 elever og 40 ansatte. Seljord har i underkant av 100 elever og rundt 25 ansatte.

Mister vi en eller to elever mister vi også grunnlaget for å ha et godt skoletilbud i distriktene, sier Robertsen.

I dag er det opp til hvert enkelt fylke å bestemme om de ønsker fritt skolevalg for videregående. Nå ønsker regjeringen å fjerne denne muligheten.

– Det er viktig å sikre at alle elever, uansett hvilket fylke de bor i, får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til avisa.

– Distriktsdød

Ådne Naper

KRITISK: Ådne Naper (SV) er totalt uenig i regjeringas forslag om fritt skolevalg i hele landet.

Foto: Nils Skumsvoll

Ådne Naper i Telemark SV er ikke imponert over forslaget.

– Dette er distriktenes død, grovt usosialt og et overtramp mot lokaldemokratiet.

Naper mener dette vil innføre tvungen konkurranse i skolen.

Mener skolene i distriktet er attraktive nok

Gunn Marit Helgesen, fylkesordførerkandidat for Høyre i Vestfold og Telemark uenig i at fritt skolevalg vil være distriktenes død.

– Det vitner om liten tillit til at vi har gode skoler i distriktene.

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen (H) mener skolene i distriktet er attraktive nok til å overlege fritt skolevalg.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Hun tror at de videregående skolene i distriktet i Telemark og i resten av landet er såpass attraktive at det fortsatt vil være mange som ønsker å gå på disse skolene, også med fritt skolevalg.

Helgesen sier hun ønsker at elevene skal kunne velge skole selv, men at hun også er opptatt av å ta vare på skolene i distriktene.

Alternativene Kunnskapsdepartementet nå sender på høring er følgende:

  • Fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg. Med reelt fritt skolevalg menes det at søkerne må kunne velge mellom minst to skoler med samme utdanningsprogram.
  • Det andre alternativet er at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen. Fylkene skal da bare kunne velge inntaksregioner, som likevel sikrer reelt fritt skolevalg, så lenge det er begrunnet i store avstander eller trafikale forhold.