Frp-topp krever tiltak i Kragerøskjærgården

– Det skulle tatt seg ut med en stor oljelekkasje i skjærgården som følge av grunnstøtingen i Kragerø, tordner Frps Thorleif Fluer Vikre. Nå krever han at det blir gjort noe i skipsleia.

Grunnstøting og Thorleif Fluer Vikre

Thorleif Fluer Vikre i Fremskrittspartiet, mener det må gjøres noe nå for å sikre farleden i Kragerøskjærgården.

Foto: Per Ole Halvorsen/Henning Tveito-NRK

Lasteskipet "Karmsund" gikk på grunn ved Langtangen utenfor Kragerø lørdag ettermiddag.

Det var 10 personer om bord, men ingen ble skadd som følge av grunnstøtingen. Skipet fikk skader foran, noe som forårsaket lekkasje i en eller to ballasttanker, og skipet tok inn vann.

Gruppeleder i Fylkestinget og Frp-politiker Thorleif Fluer Vikre, mener det må ryddes opp i området, før det går ordentlig galt. Fylkestinget i Telemark har tidligere vedtatt en oppfordring om å få fortgang i arbeidet med å sikre farleden i Kragerø.

– Så langt har det manglet penger til å få gjennomført det tidsnok. Dette handler om å skape en trygg lei, men også å få inn større båter i området, slik at næringslivet i Kragerø og Telemark kan få bedre vilkår.

– Må gjøres noe nå

Bård Hoksrud (Frp)

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, sier farleden i Kragerø ikke ligger inne i NTP før i 2017.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Vikre mener det er viktig at det blir satt i gang et arbeid umiddelbart i skipsleia i Kragerø.

– Dette er et av de prosjektene som har størst potensial, både for å sikre og avverge store katastrofer, som bunkersolje flytende rundt i en vakker Kragerøskjærgård. I tillegg har det god synergi for næringslivet, hvor man sender av gårde ganske mange trailere hver dag fordi man ikke kan bruke båtfrakt fra Kragerøs større bedrifter, sier han.

Vikre peker på konsekvensene dersom et skip grunnstøter, blir skadd og lekker ut olje.

– Vi hadde virkelig fått testet ut hva slags oljevernberedskap vi har i Norge. Det skulle tatt seg ut med en stor oljelekkasje som følge av grunnstøtingen. Dette viser bare hvor viktig det er å få fart på de planene vi har, sier han.

– Skjer ikke det nærmeste året

Harald Andreassen er avdelingsleder i Kystverket Sørøst. Han sier de holder på med forprosjektet nå, og skal ta flere prøver av bunnslammet i Kragerøskjærgården.

– Vi må følge Nasjonal Transportplan, så det ligger nok ikke inne det nærmeste året. Forprosjektet vil være ferdig i 2015, og i forhold til NTP blir det ikke gjort noe de nærmeste årene. Det kan jo politikerne gjøre noe med, sier han.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, skjønner frykten til Frp-politiker Thorleif Vikre, men sier det er lite regjeringen kan gjøre.

– Vi inntok regjeringskontorene for et halvt år siden, og sikring av farleden i Kragerø ligger ikke inne i NTP før i 2017. Jeg har absolutt den farleden med meg og prøver å jobbe for å kunne fremskynde den. Vi må også se i de årlige budsjettene om det er mulig å få gjort noe før 2017. Jeg er veldig klar over at Kragerø kommune og politikerne der gjerne vil ha gjort noe med dette ganske snart, sier Hoksrud.