NRK Meny
Normal

Vil ha endringer i Sør-Øst politidistrikt

Politimester Christine Fossen går inn for endringer i Sør-Øst politidistrikt. Hun ønsker fem tjenesteenheter og 21 tjenestesteder.

Politimester Christine Fossen

VIL GJØRE ENDRINGER: Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen vil gjøre flere endringer i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

1. januar 2016 ble Søndre og Nordre Buskerud slått sammen med Vestfold og Telemark politidistrikter. Det nye distriktet heter Sør-Øst politidistrikt.

Reaksjonene har vært sterke etter at en arbeidsgruppe i Sør-Øst politidistrikt for halvannen uke siden la frem sin foreløpige innstilling for hvilke lensmannskontorer man skal ha i fremtiden.

– For å nå målene i Nærpolitireformen med en økt kvalitet i oppgaveløsningen, en mer effektiv ressursbruk og frigjøring av personell til politiets kjerneoppgaver, ser vi at en ny organisering som er nødvendig og ønsket. Kommunen har vært tydelige på at de ønsker et politi som kommer når de trenger det, har god lokal forankring gjennom forebyggende tjeneste og er synlig i nærmiljøet, sier Christine Fossen.

Les også:

Sett på distriktene som en helhet

Fossen mener at det er gjort et grundig forarbeid hvor de har sett på hele distriktet som helhet.

– Vi har vurdert hva som vil gi den beste tjenesten i årene som kommer. Det innebærer at vi opprettholder mange politistasjoner og lensmannskontor, men legger ned eller slår sammen andre. Nærpolitireformen skal bidra til økt kvalitet i oppgaveløsningen, mer effektiv ressursbruk og en frigjøring av personell til prioriterte oppgaver. Politiressursene skal slik rettes mer mot politiets kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati og virker kostnadsdrivende, sier Fossen.

Stine Benjaminsen Nygård

Tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt, Stine Benjaminsen Nygård er bekymret.

Foto: Roald Marker / NRK

Er bekymret

Stine Benjaminsen Nygård er hovedtillitsvalgt for de 1450 tjenestemennene som er organisert i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt. Hun sier politimesterens forslag ikke kommer overraskende.

Likevel er vi bekymret for at dette i stor grad blir en sentraliseringsreform og ikke en nærpolitireform som det er hevdet. Det er ganske kraftig reduksjon i antall tjenestesteder, og det ser vi med bekymring på.

Hun sier de nå vil bruke tid for å gjennom forslaget.

– Vi må gå gjennom argumentasjonsrekkene i forslaget, for de kan være litt vanskelige å finne, sier Nygård.

– Må ha lensmann i hver kommune

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener det bør være en lensmann i hver kommune.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet sier forslaget er skadelig for bygdene, og ber de berørte kommunestyrene kjempe mot det når politimesterens forslag nå sendes på høring.

– Generalfullmakten til lensmennene må bestå. Jeg mener vi må ha en lensmann i hver kommune. Og så må beredskapsplanleggingen skje hos politimesteren og styres fra operasjonssentralene.

Hvor mange tjenestemenn det ellers skal være i kommunene, mener Lundteigen må bestemmes ut fra utrykningsbehovet og oppgavene i hver enkelt kommune.

Ville halvere

En intern arbeidsgruppe i politiet har foreslått å halvere antall lensmannskontor i Telemark. Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Nissedal, Seljord, Nome, Tokke og Siljan kan miste sine lensmannskontor.

I Buskerud foreslår gruppa å legge ned åtte lensmannskontor. I Vestfold er det kun ett lensmannskontor, Indre Vestfold lensmannskontor, som politimesteren tidligere har uttalt at kommer til å forsvinne.

Det er 43 geografiske driftsenheter i Sør-Øst politidistrikt i dag.

Endringene i de 12 politidistriktene trer ikke i kraft nå.

Nå blir forslaget sendt på høring og kommunene og andre berørte parter har frist fram til 1. desember til å komme med eventuelle innsigelser. POD innstiller på endelig tjenestestedsstruktur innen 15. januar.

 • Debuterer på landslaget

  15 år gamle Håkon Bråthen fra Skien debuterer på Norges U16-lag i ishockey. Landslaget skal spille mot Frankrike, Latvia og Danmark i Skien denne uka, skriver TA.

 • Havnet i elva etter utforkjøring

  En varebil kjørte av veien ved Grova i Drangedal like før 18.00 tirsdag kveld. Bilen havnet på taket i ei elv. Det var to personer i bilen. Begge ble kjørt til akuttmottaket ved Sykehuset Telemark med ukjent skadeomfang, den ene i luftambulanse.

 • Powerhouse på vent

  Powerhouse-bygginga i Porsgrunn er utsett, skriv Varden. Bygginga av det elleve etasjar høge kontorbygget ved Frednesbrua skulle etter planen stå ferdig fyrste kvartal 2019. Nå blir det truleg forsinka med fleire månadar.

  Powerhouse i Porsgrunn
  Foto: R8
 • Dyrare søppel neste år

  Søppeldunken blir dyrare for nesten alle i Grenland frå nyttår. Den største auken kjem i Porsgrunn, skriv Varden. Anne Berit Steinseth i Grenland Renovasjon seier at det er kommunane som fastset prisane, og at dei vil variere frå år til år.

  Søppel, søppeldunker i Karasjok
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK