Vil ha barn i dementleiligheter

– Syv leiligheter i demenskollektivet i Drangedal kan bli bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger. Det sier leder for Helse og omsorgssektoren Hilde Molberg, til Drangedalsposten. For å frigjøre rom vil noen av beboerne bli flyttet over til en tom fløy på sjukeheimen. Dette mener Molberg er en god løsning. Forslaget møter motbør hos de ansatte, som mener det ikke er bra å flytte på denne pasientgruppen. De ansatte mener at Gudbrandsveien i sentrum ville vært et bedre egnet sted. Holte pleieheim og Bostrak skole er andre ledige lokaler, påpeker de.