NRK Meny
Normal

Vil unngå gamle båtvrak

PORSGRUNN (NRK): Regjeringen vil gjøre det lettere å kvitte seg med gamle fritidsbåter. I Grenland i Telemark er båtvrak som blir liggende et stadig problem.

Båtvrak

FORLATT: Denne båten ligger forlatt i elva mellom Skien og Porsgrunn.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Jeg kan tenke meg at vi har mellom 10 og 20 båtvrak i Grenland hvert år.

Det sier havnekaptein ved Grenland Havn IKS Borgar Slørdal

Onsdag ble stortingsmelding 45 "Avfallspolitikk og sirkulær økonomi" lagt ut, der regjeringen redegjør for hvordan de skal redusere marin forsøpling og utnytte ressurser i avfall bedre. Ett av avsnittene handler om kassering av fritidsbåter.

I meldingen står det at det skal legges opp til en ordning der mindre fritidsbåter skal kunnes leveres til et mottak i kommunen eller i rimelig nærhet til kommunen. En forskrift om kommunenes ansvar er på høring. For større fritidsbåter legges det opp til at de skal tas imot av aktører som ønsker å tilby den tjenesten.

Det var i budsjettforliket for 2017 at regjeringspartene, KrF og Venstre ble enige om en ordning som skulle sikre at flere fritidsbåter blir levert inn og behandlet riktig.

Båtvrak

Båter som denne båten, som ligger i Grenland, er ofte eierløse.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Tettere samarbeid

I Telemark inngår kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble nå et samarbeid med Grenland Havn IKS og politiet, for å få bukt med båtvrak som ligger i kommunene. Miljøkoordinator hos politiet i Telemark, Jon Galteland, sier forlatte båter har vært et problem i Grenland i flere år.

– Det er vel fire-fem som ligger her nå og på forsommeren var det to båter som ble forsøkt senket, men som vi klarte å forhindre i samarbeid med Grenland Havn og Kystvakten, sier han.

Samarbeidet i Grenland handler om et flytskjema som skal gjøre det enklere for de ulike partene å fordele roller. Nå håper de flere vil bli bevisste på hvilket ansvar de selv har som båteiere og grunneiere.

– Jeg tror mange ikke er klar over hvor mye det kan koste å få fjernet en skøyte som for eksempel går ned vei en kai. Eller at man som grunneier kan bli stilt ansvarlig hvis man ikke klarer å finne eier av båten, sier Borgar Slørdal.

Fornøyd med tiltak

Maren Esmark

Maren Esmark i Naturvernforbundet sier de er glade for at det gjøres en innsats i Grenland for å få bukt med båtvrak.

Foto: Naturvernforbundet / Privat

Naturvernforbundet sier de er positive til tiltakene. De understreker at det trengs kartlegging og fjerning av vrak. I dag finnes det, ifølge Kystverket, ingen god oversikt over forlatte båter eller båtvrak og det er heller ikke lovpålagt å registrere fritidsbåter.

– Båter er en forurensningsfare på grunn av miljøgifter fra maling, bunnstoff og eventuelt oljerester. Og fordi plast løsner til mindre biter og etter hvert brytes ned til mikroplast. Det er farlig for særlig sjøfugl og fisk, sier generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark.

Hun roser også regjeringens punkt om fritidsbåter i avfallsmeldingen.

– Det er bra at det etableres en ordning med pant på gamle båter, sier hun.