Vil gi sauebønder gaupefri

Sauebønder i utvalgte områder på Sør- og Østlandet kan i tida fremover slippe å bekymre seg for gaupe. Mattilsynet foreslår nemlig å innføre gaupefrie beiteområder.

Sau

Sauer og bønder kan puste lettet ut. Nå skal ikke gaupa lenger være et problem - i enkelte områder.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Ottar Flatland

Ottar Flatland.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Dette synes jeg er veldig positivt. Tidligere har jeg følt meg motarbeida av Mattilsynet, men nå har de snudd fullstendig. De har vel skjønt at dette er det eneste som kan berge sauene våre, sier Ottar Flatland i Flatdal utenfor Seljord i Telemark.

Beitedyr får fortrinnsrett

På et møte i den regionale rovviltnemnda onsdag vil Mattilsynet legge frem et forslag der de ønsker å innføre prioriterte beiteområder i nordlige deler av regionen.

Regionen omfatter Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Deling Sau Gaupe

De grønne områdene er prioriterte beiteområder, mens de røde områdene er gaupas leveområder.

Foto: Nils Martin Brandvik

– Det betyr at i områder der det er mye beitedyr, vil disse ha fortrinnsrett. I disse områdene vil det også være lettere å få tillatelse til å skyte gaupe, sier Sigurd Espeland, som er distriktssjef i Mattilsynet i Midt- og Vest-Telemark.

Sigurd Espeland

Sigurd Espeland.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK
Øivind Haugen

Øivind Haugen.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Store tap

For mange bønder er gaupe et stort problem. Flere opplever at store deler av bestanden blir tatt mens de er på sommerbeite.

– I år har jeg mista over 20 sau. Det er mer enn 20 prosent av alle sauene mine, så det er trist, både fordi det er flott sau som blir tatt, men også fordi det gir økonomiske tap, sier Ottar Flatland.

For bønder som driver med sau langs kysten i dette området, kan dette oppleves som urettferdig. Hvis forslaget blir vedtatt, vil sauebønder med dyr på beite i hei- og fjellområder ha større mulighet for å unngå at sauene blir tatt av gaupe.

– Ja, det er for så vidt riktig. Vi vil ta ut gaupa i øvre deler av hele regionen. i dag er Vest-Agder og hele Vestlandet definert som gaupefri sone. Vi foreslår bare å flytte grensa fra Hardangervidda og nærmere kysten, sier Espeland. Dersom vi ikke tar i bruk nye virkemidler for å sikre dyrevelferden der konfliktene er størst, er alternativet å nekte bønder å ha husdyr på utmarksbeite.

Tar saken i egne hender

– Det hadde vært deilig å slippe problemet med gaupe. Det er fryktelig irriterende å miste dyr. Spesielt når man tenker på hvor mye tid man bruker på dette, sier Øivind Haugen.

Haugen er bonde i kystkommunen Bamble i Telemark. I år har han mista 40 prosent av sine sauer mens de var på beite i sommer.

Ettersom han ikke kan forvente noe hjelp fra myndighetene, har bonden bestemt seg for å ta saken i egne hender.

– De store tapene kan ikke fortsette. Nå har jeg bestilt meg en hund som skal hjelpe meg å passe på sauene, sier Haugen.