NRK Meny

– Viktig historie kan bli ødelagt

BAMBLE (NRK): Viktig historie i Bamble kan bli ødelagt om ikke gruver blir fredet. Det mener forfatter av bergverkshistorie i Telemark.

Ingulv Burvald, forfatter

Ingulv Burvald skriver på bok om Tråk gruver i Bamble. Han mener det er viktig å ta vare på historien om gruvene og de som jobbet der.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

– Det haster med å få Tråk gruvene i Bamble fredet, sier Ingulv Burvald som skriver bok om bergverkene i Telemark.

Han er redd for at gruvene, som sist ble drevet i 1908, kan bli ødelagt om de ikke blir merket på skikkelig vis.

– Viss vi skal ha noe historie om hundre til to hundre år, så bør vi ta vare på det vi finner i dag, sier Burvald.

Redd for ødeleggelse

Ingulv Burvald, forfatter

Ingulv Burvald skriver bok om gruvene.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Historien om hvordan store verdier har blitt henta ut av fjell i Telemark er vel verdt å ta vare på, mener Ingulv Burvald.

Blant annet teknikker som ble utvikla i gruvene og hvordan arbeiderne sleit på denne tiden.

Nå mener han det er på høy tid at Tråk gruvene i Bamble blir merka og sikra. Han mener de bør fredes.

– Det er for å beskytte de mot utilsiktet ødeleggelse, blant annet av skogsmaskiner.

Har skjedd før

Burvald forteller at det skjedde senest i Vest-Bamble, hvor nylig oppdaga gravrøyser blei fjerna med gravemaskin.

Ødeleggelsene skjedde fordi gravemaskinføreren ikke hadde opplysninger om at gravrøysene var der.

– Det kan lett skje på Tråk også, sier Burvald.

Vil se på saken

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen lover å se nærmere på hvilke tiltak som bør gjøres for ta bedre vare på gruvene som strekker seg fra krysset ved Rafnes og vestover inn i skogen.

– Burvald foreslår skilting og en del tiltak for å gjøre folk og de som jobber i skogen oppmerksom på gruvene, sier Evensen.

Hun tror det kan være med på å fremme interessen for å ta vare på området i tråd med Burvald sine interesser.

– Vi må se på hvilke tiltak som er nødvendige her, sier Evensen.