Vil forby hest og sykkel

Skogeierne vil ikke godta en kyststi mellom Vestfold og Porsgrunn, dersom den åpnes for sykkel og hest. Lederen i Eidanger Skogeierlag, Torstein Ruben Kaasa, mener at regelen må være at kyststien kun brukes som gangsti. Diskusjonen om en kyststi gjennom Porsgrunn har pågått helt siden 60-tallet. Nå gjøres det et nytt forsøk og en kystkulturplan er ute på høring.