Vil få ned saksbehandlingstiden

Politiet i Telemark satser nå offensivt på saker som handler om vold i nære relasjoner, såkalte familievoldsaker. Tre til fire jurister skal jobbe med å få unna disse sakene slik at man står klar til å kunne ta nye saker umiddelbart når de skjer. Innen utgangen av året skal ingen slike saker ligge på vent, sier politiadvokat Jon Borgen.