Vil eie navnet «Telemarkskanalen»

En mann i Skien har registrert «Telemarkskanalen» som et varemerke hos Patentstyret, og nå ber han de som faktisk har noe med kanalen å gjøre om å slutte å bruke navnet.

Telemark får nye bilder

Telemarkskanalen – et godt varemerke?

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Det er Øivind Brekke som gjennom sitt selskap Esthico Agenturforretning Brekke & Co ANS som har skrevet til blant annet Visit Telemark, Telemarkskanalens Skipsselskap – som eier kanalbåten «Henrik Ibsen», og Telemarkskanalen FKF – et fylkeskommunalt foretak som eier og drifter Telemarkskanalen.

Vil ikke kommentere saken

Esthico Agenturforretning Brekke & Co ANS eies ifølge Brønnøysundregistrene av Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

I brevene ber Brekke Visit Telemark, Telemarkskanalens Skipsselskap og Telemarkskanalen FKF om å omgående slette all bruk av ordet Telemarkskanalen, fordi betegnelsen er et registrert varemerke. Dersom slettingen ikke gjennomføres innen en gitt dato, skriver Brekke at det vil påløpe en brukeravgift.

Brekke har også en nettside, Telemarkskanalen.info, der det selges annonseplass.

I et brev til Patentstyret skriver Brekke at virksomheten hans drifter 132 nettportaler og domenenavn. Blant disse er Telemarkskanalen.info, Telemarkkanalen.info, Telemarkcanal.com, Telemarkskanalen.eu, Telemarkcanal.eu, Telemarkkanalen.org, Telemarkskanal.com, Telemarkskanal.no, Telemarkfylke.com, Telemarksskiing.eu, VelkommentilGrenland.no, VelkommentilSkien.com, VelkommentilSkien.no, VisitTelemark.eu, WelcometoTelemark.com, VelkommentilTelemark.no, WelcometoTelemark.no, VestfoldFylke.no, VestfoldFylke.com, BuskerudFylke.no og BuskerudFylke.com.

Brekke har også vært med på å skrive boken Den store E-nummerboken.

Knut Andreas Bostad

Knut Andreas Bostad er seksjonssjef i Patentstyret.

Foto: Patentstyret

Til NRK sier Brekke at han ikke ønsker oppmerksomhet om hvorfor han har varemerkeregistrert Telemarkskanalen, og sier at han ikke ønsker å kommentere denne saken.

Kan man varemerkeregistrere et stedsnavn?

Telemarkskanalen FKF har bedt Patentstyret om å omgjøre avgjørelsen om å la Brekkes firma varemerkeregistrerere Telemarkskanalen, men fikk ikke medhold.

Det er ikke vanlig at et stedsnavn blir registrert som et varemerke, for hva ville skjedd om du eller jeg hadde registrert «Norge» som et varemerke og dermed nektet alle andre å bruke navnet?

Seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret får derfor svare på hvorfor et firma får registrere et stedsnavn som et varemerke – for Telemarkskanalen er behandlet som et stedsnavn i Patentstyret.

– Patentstyret har bare registrert Telemarkskanalen for enkelte varer, som blant annet utsendelse av varer via postordre og utgivelse av tekster. Men i forbindelse med søknaden så nektet vi å registrere for salgstjenester og tjenester knyttet til radio og TV, og ikke minst til tjenester knyttet til båttransport og organisering av passasjerreiser, sier Bostad.

– Patentstyret har vurdert Telemarkskanalen som et stedsnavn, og derfor ikke gitt varemerketillatelse for de tjenestene vi mener det er et friholdelsesbehov for, sier Bostad.

Kan jeg registrere Norge som varemerke?

Det vil altså si at Brekkes firma har fått monopol på navnet Telemarkskanalen på noen tjenester, men ikke de tjenestene som Patentstyret mener navnet er beskrivende for – bare for enkelte tjenester som Telemarkskanalen fungerer som et varemerke for.

Så kan du og jeg da varemerkeregistrere «Norge»?

– Det kan du nok ikke, for det er landet, men du vil kunne registrere stedsnavn for varer som ikke har noen betydning for selve stedsnavnet. Du kan altså registrere Telemarkskanalen for enkelte varer og tjenester hvis det vil oppfattes som et varemerke for det, forklarer Bostad.

Svein Arntsen

Svein Arntsen er daglig leder i Telemarkskanalen FKF.

Foto: Jonas Ryden / NRK

Når det gjelder for eksempel båttransport og organisering av reiser, så mener Patentstyret at navnet Telemarkskanalen er noe alle må kunne bruke.

Bedt om å fjerne nettsidene

– Vi kommer til å anke den avgjørelsen i Patentstyret, sier Svein Arntsen, daglig leder i Telemarkskanalen FKF.

Telemarkskanalen FKF er bedt om å betale saksomkostninger i forbindelse med at de ønsket å stanse varemerkeregistreringen, og Brekke har sendt krav om at Telemarkskanalen FKF skal gjøre noe med nettsidene sine, der reisende får informasjon om hvordan man kan reise på kanalen.

– Det har kommet krav om at vi må ta ned hjemmesidene våre, og det kan vi bare ikke gjøre. Vi bruker penger for å opprettholde og fornye sidene, og vi har et ansvar overfor publikum. Vi er nødt til å la sidene stå, sier Arntsen.

For det er ikke snakk om å gi etter for kravene og kalle Telemarkskanalen noe annet.

– Det er helt uaktuelt å kalle det noe annet enn Telemarkskanalen. Selv om det heter Norsjø- Skienskanalen og Bandakkanalen, og fremdeles heter det, så har det vært markedsført som Telemarkskanalen i to mannsaldre.

Arntsen ønsker ikke å spekulere i hva slags motiver Brekke har for å varemerkeregistrere navnet Telemarkskanalen.

– Dette er vårt felleseie, og vi kan ikke la ordmerket Telemarkskanalen bli håndtert på denne måten. Noen sitter med ansvar for ivaretagelse, og det er det som er i vår interesse, sier Arntsen.