NRK Meny

Vil bygge større enn NVE anbefaler

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillater bygging av Sauland kraftverk, men fraråder utbygging av bekkene Skorva, Vesleåa og Grovaråa. Det gjør at kraftverket må klare seg med lavere årsproduksjon enn de har søkt om. – Det fører til at den forventede utbyggingskostnaden øker, og kan gjøre prosjektet ulønnsomt, sier styreleder for Sauland kraftverk, Finn Werner Bekken.