NRK Meny
Normal

Vil bygge moské i Skien

Islamsk forening ønsker å etablere en moské på Gimsøy i Skien. De ønsker å bygge om et bolighus til dette.

I dag holder menigheten til i leide lokaler i Kverndalsenteret. Mondher Ben Mohamed Jeridi er forstander i Telemark Islamsk Forening i Skien, og han sier at det er viktig at de får sitt eget forsamlingshus.

 

Vil ikke bli noe støy

Huset på Gimsøy kan de få for 1,2 millioner kroner, og ved siden av aktiviteter for barn og voksne vil det huse fredagsbønnen. Jeridi kan forsikre nabolaget om at det ikke blir noe støy fra menigheten.

- Vi har aldri fått noen klager før. Det blir ikke noe mer bråk fra oss enn fra andre menigheter, sier han.

Grunnen til at de nå vil lage et forsamlingslokale i Skien, er at de ønsker et utvidet tilbud for muslimer i distriktet.

- Det er viktig for oss å samle muslimer, og kunne gi et tilbud til kvinner og barn. I tillegg vil dette kunne være med på å holde ungdommen borte fra gata, sier han.

Ønsker dem velkommen

En av naboene til huset Bruno Bodding Brustad, ønsker de nye naboene velkomne.

- Det vil bare berike vårt nabomiljø det, vi har jo Jesu Kristi kirke også i nabolaget, så dette vil ikke bli noe problem, sier Brustad.

For å kunne kjøpe huset og bruke det til forsamlingshus er menigheten avhenging av å få en bruksendring fra Skien kommune.

Byggesakssjef Hanne Birte Hulløen, sier at de skal ha en forhåndskonferanse med Jeridi i løpet av de neste to ukene. Dato for dette møtet er ikke fastsatt ennå.

Dersom foreningen ikke får kjøpe huset på Gimsøy vil de se seg om etter andre lokaler.

 • Montessoriskule i Tuddal

  På eit møte laurdag vart Stiftinga Tuddal Montessoriskule vedteke oppretta. Foreldregruppa i Tuddal starta 1. desember ein innsamlingsaksjon for å få nødvendig eigenkapital til stiftinga. Til nå har dei samla inn 100.000 kroner.

 • Førre søknadar om erstatning

  Fylkesmannen har teke imot 36 søknadar om erstatning for tap av sau og lam til freda rovvilt i år. Nedgangen i søknadar held fram for fjerde år på rad. I 2013 vart det motteke og behandla 115 søknadar om erstatning, som er 79 fleire enn i år.

 • Pengar til OL i Telemark

  Formannskapet i Tinn kommune vil gjeva 500.000 kroner til arbeidet med å få OL til Telemark. Det skriv Rjukan Arbeiderblad. Vedtaket i formannskapet var samrøystes, og saka blir avgjort i kommunestyret sitt budsjettmøte i dag.

 • Auke i folketalet

  Med ein auke i folketalet på 3,8 prosent i år er det berre fire kommunar i Noreg som veks meir enn Bø. Det syner tal frå Statistisk sentralbyrå. Tala syner at åtte av atten kommunar i Telemark får ein auke i folketalet i år.