Vil få fart på Telemark

Opposisjonen i fylkestinget vil bruke 50 millioner kroner mer enn posisjonspartiene neste år.

PENGER PENGER

Opposisjonen i Fylkestinget vil bruke 50 millioner mer neste år enn posisjonspartiene.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi må bruke penger for å få fart på Telemark, sier felles gruppeleder for de borgerlige partiene i fylkestinget, Johan Tønnes Løchstøer fra Venstre.

Han vil blant annet bruke pengene til å investere i kollektivtiltak, samt en oppgradering av fylkesveg 44, Valebøveien.

– Situasjonen er alvorlig

Løchstøer synes det er bekymringsfullt at Telemark ikke klarer å holde tritt med

Johan Tønnes Løchstøer

Felles gruppeleder for de borgerlige partiene i Fylkestinget mener det må satses nå, for å unngå at Telemark blir akterutseilt.

Foto: Marianne Lande Hallingskog / NRK

folkeveksten i fylkene rundt oss.

– I tillegg er veistandarden rundt i fylket så dårlig, at den hemmer næringslivet i distriktene. Derfor ønsker vi å bruke penger mot tiltak vi vet fungerer for å øke aktiviteten i fylket.

Løchstøer vil hente pengene fra fond som fylkeskommunen har, samt at de vil redusere egenandelen ved finansiering av andre tiltak.

– Å hente disse pengene er ikke bare forsvarlig, det er nødvendig for å få opp farten på Telemark fylke.

– Galskap

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er ikke videre imponert over planene fra

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen sier Telemark fylkeskommune er på gjeldstoppen, og vil nødig dra på seg mer gjeld.

Foto: Britt Boyesen

opposisjonen, og mener det er lite lurt å bruke så mye penger.

– Forslaget vil føre til at fylkeskommunen får mer penger i gjeld. Vi har veldig mye gjeld fra før, så det innebærer at vi må bruke mer av pengene i framtida på å betale gjeld og avdrag. Det er en dårlig løsning.

Riis-Johansen er også bekymret for inntektsgrunnlaget til fylkeskommunen i fremtiden.

– Stortinget gir oss 60 millioner kroner mindre neste år, og det er alvorlig. Så vi er nødt til å kutte i utgiftene, ikke øke de, sier fylkesordføreren.

Må bruke penger nå

Løchstøer er enig i at det ideelle er å ikke låne mer penger, men slik situasjonen er, mener han at det eneste rette er å satse på utvikling i fylket.

– Vi øker lånegjelda med 14 millioner av en totalsum på mellom 700 og 800 millioner. En helt marginal økning.

Han er opptatt av at det er nå det må satses, og ikke spares.

– Hvis vi ikke bruker penger nå, blir vi enda mer akterutseilt i forhold til fylkene rundt oss. Det er en større trussel enn det dagens situasjon er, sier Løchstøer.

Kan ikke øke gjelda

Fylkesordføreren mener det ikke går an å ignorere signalene fra Stortinget, om at finansieringen av fylkeskommunen blir dårligere i framtida.

– Vi kan miste 60 millioner kroner i året, de neste tre årene, og da er det helt håpløst å øke gjelda vår enda mer.

Han legger til at fylkeskommunen nå går i gang med den største investeringen de noensinne har gjort.

– Derfor må vi vise ansvarlighet, og ikke pådra oss enda mer gjeld.