NRK Meny
Normal

Viktig informasjon om oljeaksjonen

Fra tirsdag morgen etablerer de berørte kommunene publikumstelefoner for oljevernaksjonen i Telemark.

Oljesølet fra "Full City" har nådd Jomfruland
Foto: Patrick Sten Rowlands

Følgende nummer kan ringes:

Bamble kommune 35 96 50 00,
Kragerø kommune 35 98 62 00,
Porsgrunn kommune 35 54 70 00.

Telefonene er betjent fra kl 0800 - 1500. Det opplyser Vivi Sævik som er kommunikasjonsansvarlig for IUA Telemark (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing)

Luftfoto av Full City
Foto: Jan Gulliksen / NRK

Servicetorgene tar imot

Servicetorgene i de tre kommunene overtar ansvaret for publikumskontakten på vegne av IUA Telemark.
Folk som ønsker å melde seg som frivillig skal oppgi navn og kontaktinformasjon, når de kan bidra og evt. spesialkompetanse eller utstyr de måtte ha. Dette blir deretter oversendt til IUA som tilkaller den hjelp de har behov for.
Alle henvendelser fra publikum vil i utgangpunktet bli loggført.
Enkle henvendelser blir ikke loggført, men besvart av servicetorgene.

Vestfold

I Vestfold er det allerede etablert en ordning med at alle skal henvende seg til Larvik kommune på 926 90 078 eller se på kommunens nettside .

Full City grunnstøte

Full City der det grunnstøtte:

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Generell informasjon til publikum

IUA Telemark ønsker å gi en generell publikumsinformasjon og sier at dette er en miljøkatastofe som vil endre seg over tid.
Folk må påregne restriksjoner og ulemper i forbindelse med hendelsen.

IUA ønsker at alle bidrar til å redusere skadeomfanget. Folk anbefales å følge med på radio, TV og internett.


Kystverkets nettside er det oppdatert informasjon til enhver tid. Kommunenes servicekontor/servicesenter vil også være godt oppdaterte.

Har ansvar på land


Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning, IUA Telemark har ansvaret for opprydingen på land, Kystverket tar seg av det på sjøen, sier leder av IUA Telemark Finn Flogstad.

- Det er derfor viktig å skille mellom det som skjer på sjøen og det som skjer på land, sier han. Det er Flogstad som leder den landbaserte aksjonen i Telemark.

Finn Flogstad

Leder av IUA Telemark Finn Flogstad

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Døde fugler og dyr


Alle observasjoner av fugler og dyr med olje på, levende og døde, skal varsles på følgende telefoner:

Telemark 975 70 975.
Vestfold 993 86 503.
Aust-Agder: 901 40 448.


Folk skal ikke folk frakte døde fugler selv. Funn skal meldes til kommunenes publikumstelefoner, og IUA vil da hente dem og frakte dem bort. Dette kan ta noen dager.

Informasjon om lenser og oljeflak

Kystverkets kartside kan publikum også kan lese. Det er viktig at folk ikke passerer lenser fordi oljen da kan komme på avveier.

Spesielt for båtfolk


Det lureste er å la båten bli liggende der den er, og sørge for annen type transport til lands, eller Taxibåt til sjøs, sier Vivi Sævik i IUA.


- Hyttefolk som ”må” kjøre båt til og fra hytta bør vurdere om de kan avlyse eller utsette reisen. Ta heller en Taxibåt, oppfordrer Sævik
Vasking av olje på båter og brygger

Folk bør ikke vaske båtene selv og dermed spre oljen på sjøen unødig. Det vil etter hvert bli opprettet egnede steder for dette med oljeavskiller.


Bading i sjøen

Der det ikke er olje er det trygt å bade. Det er ikke behagelig å få olje på kroppen, så dette må hver enkelt vurdere selv.

Kommuneoverlegen i Kragerø og Bamble, Ivar Skogvold sier at oljen ikke er helsefarlig. Det er ikke påvist giftstoffer i oljen. Hvis man får olje på kroppen kan man fjerne dette på godt, gammeldags vis med grønnsåpe eller margarin/smør.

Kommuneoverlege Ivar Skogvold

Kommuneoverlege i Bamble og Kragerø, Ivar Skogvold

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Skader på privat eiendom


Skader på privat eiendom (tredjepartsskade) skal meldes til
Tirco Wesmans AS som er havaristens forsikringsselskap, tlf 40 00 43 88 eller mobil 93 48 90 25