Vern i Telemarkskanalen

Fylkeskommunen ønsker å bevare enkelte av fløtningsanleggene i Telemarkskanalen for ettertiden.

Nå blir det jobbet med en verneplan for fløtningsanleggene.

Fløtning ved Nautesund
Foto: Øystein Økter / NRK

Anleggene er eid av Skiensvassdragets fellesfløtningsforening, og det er foreningen som har ansvaret for å finne nye eiere.

Fylkeskommunen ønsker imidlertid å koordinere vernearbeidet fordi det er viktig å bevare anleggene, sier rådgiver Carl-Fredrik Thorsager.

Siste fløtning er historie

Rådgiver Carl-Fredrik Thorsager
Foto: Anette Lieng Håkonsen / NRK

– Fløtning i Norge har pågått i flere hundre år. Telemarksvassdraget er det siste stedet i landet hvor tømmerfløtning har holdt på fram til idag.

Det siste tømmereret kom fram til Norske Skog Unions anlegg i Skien kort tid før fabrikken ble lagt ned 1. mars iår.

Thorsager sier Telemark fylkeskommune har ansvaret for kulturminnene i fylket og vil gjerne ha en verneplan for fløtningsanleggene. – Det er viktig å bevare noe av dette anlegget, mener han.

Vil unngå kritikk

Han legger ikke skjul på at fylkeskommunen gjør dette for å unngå kritikk i ettertid.

Rådgiver Carl-Fredrik Thorsager skal være ferdig med verneplanen første mai.