NRK Meny
Normal

Kortere ventetid ved sykehusene

Rapport fra Helsedirektoratet kan glede sykehuspasienter.

Illustrasjonsbilde sykehus korridorpasienter helsevesen

Helsedirektoratet har undersøkt ventetida ved alle avdelinger på sykehusene i Norge.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I gjennomsnitt er nå ventetiden for pasienter ved norske sykehus på 56 dager. Det er en reduksjon på seks dager sammenlignet med statistikk fra spesialhelsetjenesten for ett år siden

Ligger under gjennomsnittet

Tom Helge Rønning

Direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning sier ventetida ved Sykehuset Telemark varierer fra måned til måned. Selv om sykehuset ligger under landsgjennomsnittet, mener han situasjonen kan forbedres.

Foto: Martin Torstveit / NRK

– Ventelisten hos oss kan variere litt fra måned til måned, men ligger på mellom 50 til 55 dager, forteller direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning.

I løpet av et år har Sykehuset i Telemark om lag 300 000 pasienter, av de forblir 7000 pasienter stående på listen. Hvis man sammenligner situasjonen ved andre sykehus i Norge, er situasjonen bra, men kan forberedes, sier Rønning.

– Det er viktig å jobbe med ventelistene. Det er veldig bra at pasientene får en kortere ventetid og det er viktig at vi ikke hviler på laurbærene.

Forberede alle områder

Rapporten til Helsedirektoratet har sett på alle områdene, blant annet psykisk helsevern for barn og unge. På landsbasis ligger ventetiden nå på 49 dager, mens Telemark ligger under gjennomsnittet.

Rønning mener denne gruppen er viktig når det kommer til ventelistene.

– Når det kommer til barne- og ungdomspsykiatrien ligger vi ganske godt an med et snitt på 40 dager, som er under målsetninga. Samtidig er det en sårbar og viktig pasientgruppe som det er viktig å jobbe videre med.

– Vi skal jobbe knallhardt for å opprettholde og forbedre ventetiden over tid innenfor alle områder. Påpeker Rønning.

Bent Høie fra åpningen av tjenestesenteret i Norsk Helsenett i Trondheim

Helse- og Omsorgsminister, Bent Høie er fornøyd med utviklinga, men sier Høyre vil ha enda kortere ventetid ved norske sykehus.

Foto: Norsk Helsenett

Ikke helt fornøyd

Regjeringen har som mål å redusere ventelistene ved sykehusene til under 65 dager. Målet er nådd, men helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er ikke helt fornøyd.

– Selv om ventetidene går ned, er det fremdeles for mange som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Vi fortsetter derfor arbeidet med å kutte ventetidene ytterligere. Høyres mål er at ventetiden skal ned til 50 dager i neste stortingsperiode, sier Bent Høie.

Behandling er viktig

Lars Magne Glesnes

Seniorrådgiver ved Pasient- og brukerombud i Telemark, Lars Magne Glesnes sier det er viktig at ventetida dreier seg om å få behandling, ikke bare en time hos legen.

Foto: Stine Hansen Bakkebø/NRK

Seniorrådgiver ved pasient og brukerombudet Telemark, Lars Magne Glesnes er fornøyd med nyheten, og legger vekt på viktigheten av å få behandling.

– Det er gode nyheter. Men det er viktig at de får behandling av å stå på listen, og ikke bare en time hos legen.