Vegvesenet: – Alt blir bedre neste sommer

PORSGRUNN (NRK) Vegvesenet har bestemt at køkaoset gjennom Porsgrunn sentrum skal fortsette minst ett år lenger enn planlagt.

Lilleelvkrysset i Porsgrunn

Tidligere i år stengte krysset i Porsgrunn sentrum. Krysset tar trafikken fra E18 til Skien utenom kjernen av Porsgrunn sentrum. Nå går all trafikk gjennom byen.

Foto: Anniken Sanna / NRK

Rådet fra Statens vegvesen nå er:

– Vær tålmodig. Og så vil vi oppfordre folk til å vurdere å kjøre kollektivt.

Åpner ikke

Vegvesenet stengte tidligere i år fylkesveg 32 forbi Beha-kvartalet og gjennom Lilleelvkrysset.

I rushtiden har køene stått langt, langt i flere retninger, og det tar ofte over en halv time å komme seg gjennom Porsgrunn sentrum. Bilistene har bitt i seg frustrasjonen, for til høsten skulle fylkesvegen åpne igjen – de har visst at kaoset bare kom til å vare i et halvt års tid.

De har visst det helt frem i til dag. For nå har Statens vegvesen informert om at de ikke kommer til å åpne Lilleelvkrysset igjen.

Kari Tisjø Tveit

Byggeleder Kari Tisjø Tveit ber bilister om å være tålmodige i ett år til.

Foto: Anniken Sanna / NRK

Bedre i sentrum

Ifølge målinger vegvesenet viser til, kommer nemlig bilistene både fortere og mer smidig frem i Porsgrunn sentrum. Det er en av grunnene til at veien holdes stengt videre.

– Trafikken flyter mye bedre gjennom Porsgrunn ved at vi har stengt krysset. For 14 dager siden evaluerte vi saken og da var vi samlet i vurderingen om å ikke åpne krysset, sier Kari Tisjø Tveit, byggeleder i Statens vegvesen.

Hun mener at grunnen til at det går tregt gjennom sentrum, ikke er på grunn av det stengte krysset, men fordi byggingen av hotellet på Kammerherreløkka er påbegynt.

– Vi hadde muligheten til å åpne krysset i desember – vi har jo sagt at det skulle åpne til høsten – men det hadde bare vært snakk om seks måneders åpning i ett felt – fra Porsgrunn mot Skien.

Dobbeltspor

Derfor mener hun at å åpne denne veien uansett ikke ville løst problemene som kollektivtrafikken nå opplever i retningen fra Skien til Porsgrunn.

Den andre grunnen er at det er satt i gang bygging av dobbeltspor på jernbanen mellom Porsgrunn og Larvik, og at dette arbeidet uansett ville ført til at Lilleelvkrysset på et tidspunkt måtte stenges igjen. Det nye dobbeltsporet skal åpne høsten 2018.

– Vi skulle gjerne hatt mer plass, slik at det ble mindre kø i den perioden fylkesveien holdes stengt, men slik er det ikke. Men alt blir mye bedre etter neste sommer, sier Tveit.