Varsler Fylkeslegen om eget sykehus

Ansatte ved sykehuset på Rjukan varsler Fylkeslegen og Helsetilsynet etter at de er pålagt å utvide dialyse-tilbudet.
Det er mangel på dialyseplasser i fylket og ledelsen ved sykehuset Telemark har derfor pålagt Rjukan sykehus å utvide fra tre til seks dager i uka.
De ansatte mener de allerede sliter med å dekke turnusen og at det er uforsvarlig å pålegge dem flere oppgaver uten ekstra bemanning, skriver Rjukan arbeiderblad.