– Utfordring å få tak i sykepleiere

Det er ikke er lett å få tak i nok fagfolk til sommerferien.

Mannlige sykepleiere

Sykehjemsavdelinger i hele landet er avhengige av ufaglærte vikarer for å ha nok bemanning i sommermånedene.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Sommeren kan være en problematisk tid ettersom det er vanskelig å få tak i faglærte ansatte i ferietiden.

Sykehjemsavdelinger i hele landet er avhengige av ufaglærte vikarer for å ha nok bemanning denne årstiden.

Med mange ufaglærte medarbeidere føler flere sykepleiere og hjelpepleiere et ekstra ansvar og press i sommermånedene.

Les også:

Tøff periode

Enhetsleder ved Frednes Sykehjem i Porsgrunn, Kristin Johansson, kan bekrefte at den tøffeste utfordringen om sommeren er å få tak i sykepleiere.

– Vi bruker et bemanningsbyrå for å få tak i sykepleiere i sommermånedene, men slik det ser ut nå så kunne vi gjerne hatt flere, sier Johansson.

Hun tror avdelingene ved sykehjemmet vil klare seg fint, så fremt det ikke skjer noe uforutsett. Sykehjemmet har blant annet mellom seks og sju vakter som er spesielt utsatte i forhold til sykdom.

– Det er en tøffere periode på sommeren og de faglærte blir sittende med et større ansvar denne perioden enn hva de gjør til vanlig, sier Johansson.

– Er flinke

Synnøve Bakke har jobbet som spesialsykepleier ved Frednes sykehjem i 35 år. Hun har lang erfaring med ufaglærte ferievikarer.

– De kunne nok i noen tilfeller ha fått litt mer opplæring, men jevnt over er nivået på de ufaglærte vikarene veldig flinke, sier hun.

Bakke er enig med enhetslederen i at man som faglært har en hektisk arbeidsdag om sommeren.

– Ofte er det en del sykemeldinger på denne tiden og da er det viktige at vi som har vært her lenge har full oversikt over alt som skjer på avdelingen. Dette fører til tøffe dager innimellom og det er en kjedelig situasjon, sier Bakke.

Klare for sommeren

Håvard Seth

Enhetsleder Håvard Seth mener at Gjerpen sykehjem står i særstilling fordi de har et fagteam i tillegg til vanlig bemanning.

Foto: Heidi Østhus Eriksen / NRK

Enhetsleder, Håvard Seth, tror at Gjerpen sykehjem står i særstilling i forhold til andre sykehjem i fylket denne sommeren.

I tillegg til vanlig bemanning har de et fagteam med ni sykepleiere som kan komme i løpet av kort tid dersom noe alvorlig inntreffer.

– Dette er et prøveprosjekt som begynte i februar i år og som vil vare til februar 2011. Dersom prosjektet er vellykket kommer vi til å fortsette med det også etter prøveperioden, sier Seth.

Han understreker også at de fleste sommervikarene er kjente fjes som har jobbet ved sykehjemmet også tidligere år.

– Det er viktig for beboerne at det ikke bare er nye fjes, så derfor avvikler vi ferien puljevis slik at det alltid er noen av de faste ansatte på jobb, sier Seth.