Her skal flyktningene bo i Porsgrunn

PORSGRUNN (NRK): Alt er nå klappet og klart for å ta imot 50 syriske flyktninger på den gamle militærleiren på Vallermyrene. Kommunen venter bare på klarsignal.

Kjøkken på Vallermyrene leir i Porsgrunn

KJØKKENET KLART: Kjell Arne Lunde viser fram et av kjøkkenene hvor flyktningene skal lage mat.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Leiren skal være et midlertidig asylmottak der enslige eller familier skal bo i to av brakkene. For å avlaste transittmottaket i Oslo, tilbyr Porsgrunn kommune å bidra i flyktningkrisen. Slik blant annet Notodden kommune har gjort på Gran Hotel Bolkesjø.

Omvisning i gamle militærbrakker

Kjell Arne Lunde i Porsgrunn Utvikling.

Kjell Arne Lunde i Porsgrunn Utvikling har et stort nøkkelknippe til alle dørene på Vallermyrene.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Vi blir vist rundt i de over 70 år gamle militærbrakkene i Porsgrunn. Vi stopper ved den første brakka.

– Her har vi et bygg som vi kan ta i bruk med en gang. Det er ti hybler og ett kjøkken i hver ende, sier Kjell Arne Lunde, daglig leder i Porsgrunn Utvikling.

– Her er kjøkkenet omtrent helt nytt, det ble innredet for et halvt år siden, sier han.

Den gang var planen å leie ut rommene som studenthybler, men de planene ble skrinlagt, fordi det ikke var fin nok standard.

Har vært militærleir og hestesportsenter

Leiren ble bygd av tyskerne under krigen og huset da både soldater og hester. Tyskerne kalte leiren på Hovenga i Porsgrunn for «Lager Franken». Her blei også i en årrekke unge menn kalt inn til sesjon i militæret. Det har også vært et hestesportsenter.

Vallermyrene

På Vallermyrene leir skal omtrent 50 syriske flyktninger få husly som en avlastning fra transittmottaket i Oslo.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Nå skal brakkene med felleskjøkken og korridorer med soverom huse folk på flukt. Etter planen skal det komme 50 personer.

– Vi har beregnet to personer på hvert rom, men hvis en familie med ett eller to små barn kan bo sammen, da kan jo antallet øke, sier Kjell Arne Lunde.

Hest, vallermyrene

Vallermyrene leir har også vært brukt til et hestesportsenter, og det er fortsatt hester på området.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Egnet for midlertidig opphold

Øystein Beyer, avtroppende ordfører i Porsgrunn, forklarer at det er særlig enslige, mindreårige asylsøkere som skal komme hit til Vallermyrene. Unge menn som har behov for døgnkontinuerlig tilsyn på grunn av helsetilstanden. Beyer tror lokasjonen er godt egnet for å ta imot flyktningene.

Selv beskriver Beyer og Lunde stilen på bygningene som 80-talls. På veggen henger det fortsatt plakater, så det er litt som gjenstår før flyktningene kan komme inn.

– Men det er en fin standard for et midlertidig opphold, sier Beyer.

Flyktningene skal være på Vallermyrene i alt fra to-tre dager, til noen uker. Det avhenger av hvor fort flyktningene får svar fra myndighetene på hvor de skal videre.

Øystein Beyer

Øystein Beyer viser oss rundt på Vallermyrene. Han er glad for å kunne tilby flyktningene et midlertidig sted å bo.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Det er nettopp fordi de ikke skal klumpe seg foran politistasjonen i Oslo, eller andre sentrale steder, at vi på mindre steder kan gi dem tilbud om blant annet helsetjenester, sier Beyer.

Myndighetene må vurdere standarden

Plakat sesjon i Forsvaret

Ennå gjenstår litt rydding før lokalene er klare for å ta imot flyktningene.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

I bygg nummer to er standarden noe mer laber. Det er høyt under taket, og historien om tyske soldater sitter nærmest i veggene. Om dette er et egnet sted for flyktningene, vil vise seg.

– Vi skal ha et møte med myndighetene, så de får vurdere det, sier Beyer.

Det er ikke klart når flyktningene skal komme, kommunen venter bare på klarsignal fra Utlendingsdirektoratet (UDI).