Væpna aksjon på Herøya

Politiet gjennomførte ein væpna aksjon på Herøya i natt. Bakgrunnen var at tre personar oppsøkte ein adresse. Ein av dei tre som oppsøkte adressa varsla politiet då han såg at eit våpen hos han som budde der. Politiet fekk raskt kontroll over situasjonen. Det viste seg at våpenet var eit såkalla replicavåpen, altså ein etterlikning. Ingen blei arrestert.