NRK Meny
Normal

Utvider togstasjonen i Skien

Jernbaneverket skal bygge ny og større parkeringsplass for tog i Skien. Det skal utvides fra ti til 15 spor, som kan stå ferdig i 2020.

Togstasjonen i Skien

Jernbaneverket skal bygge fem nye spor ved togstasjonen på Nylende i Skien.

Foto: Roald Marker / NRK

Senioringeniør Tor B. Nilsen i Jernbaneverket sier det er et stort behov for flere slike parkeringsplasser.

En viktig holdeplass

– Ved verkstedet i Skien har vi behov for å utvide sporkapasiteten til det som kalles hensetting av tog. Det vil si tog som skal ut av trafikk, overnatte eller vedlikeholdes på en eller annen måte, innvendig eller utvendig.

Nilsen forteller at nettopp Skien er valgt for dette formålet fordi Skien blir en viktig holdeplass for den fremtidige Vestfoldbanen.

– Det er til og med endeholdeplass, og her har vi verksted til vedlikehold av togsettene. Og da er det rasjonelt for NSB å ha stor nok sporkapasitet.

I dag er det ti togspor på stasjonen i Skien blant annet ved to plattformer, og dette skal økes til 15 spor hvor hele 17 persontog kan bli parkert, reparert eller komme til service.

Må fjerne byggsenter-bygg

Ombyggingen skjer i samarbeid med Statens Vegvesen, som skal bygge ny fylkesvei med rundkjøring. Området som brukes til parkeringsplasser for Jernbaneverket, vil bli brukt, men også Nylende Byggsenter blir berørt.

– Vi kommer med sporene helt inntil husveggen på det ene lagerbygget, og så skal vi ha adkomst til disse sporene med veigående kjøretøyer og et liten garasjeanlegg. Så den bygningen må nok fjernes.

Det har vært drevet byggevarebutikk på tomta i 130 år, men daglig leder Jørn Bratli i Nylende Byggsenter sier han vet lite om hva som skjer og derfor avventer situasjonen.

Tor B. Nilsen i Jernbaneverket sier de vil innløse eiendommen.

– Detaljene er ikke avklart. Nylende er godt kjent med våre behov, men den konkrete innløsningssaken er ikke satt i gang.

Bygginga av den nye utvida togparkeringa vil koste et tresifret millionbeløp. Den vil ta rundt to år og trolig begynne i 2018.