NRK Meny
Normal

Utslippene har stått på stedet hvil i sju år

Ett av landets største industrifylker har ikke redusert det samlede klimautslippet sitt på sju år.

Norcem

Det er storindustrien i Grenland som plasserer Telemark blant «miljøverstingene» i landet. Ifølge fabrikkdirektøren ved Norcem har sementbedriften allerede gjennomført alle de lette, og middels vanskelige, tiltakene for utslippsreduksjon.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Hans Bakke

Miljøverndirektør Hans Bakke sier industrien i Telemark gjør fylket til en klimaversting.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Vi har en del industri som står for ganske betydelig utslipp. Og det er det som påvirker fylkesstatistikken over hele landet: industri, oljevirksomhet og mye biltrafikk.

Det sier miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Telemark Hans Bakke.

I en årlig tilstandsrapport over fylket slår fylkesmannen fast at Telemark langt ifra er noen klimahelt. Faktisk ligger Telemark på en tredjeplass over fylkene i landet som slipper ut mest. Bare Hordaland og Rogaland har større utslipp.

Industrien i Telemark står for 81 prosent av klimautslippene og stod for fire femdeler av de 3,3 millioner tonnene med klimagasser som ble sluppet ut i 2009, 2011 og 2013.

Europa kutter, men Norge øker

I forrige uke ble det kjent at Norge har økt klimautslippene sine mellom 1990 og 2014, mens de fleste andre land i Europa har kuttet.

Ifølge NTB har også våre naboland hatt en mer positiv utvikling. Danmark har kuttet utslipp med 27,6 prosent, Sverige med 24,4 prosent og Finland med 17,1 prosent. Norge økte sine utslipp med 2,4 prosent i perioden.

I 2014 gikk de samla klimautslippene her i landet svakt ned med 0,8 prosent.

Herøya Industripark

Store deler av industrien i Telemark ligger på Herøya i Porsgrunn. Det er en av Norges største industriparker.

Foto: Øystein Økter / NRK

Ikke i rute med klimaendringene

Fabrikkdirektør David Verdu, i sementbedriften Norcem, sier de allerede har gjort produksjonen mer miljøvennlig, og at det er vanskelig å kutte utslippene ytterligere.

Fabrikksjefen ved Yara i Porsgrunn

Yara i Porsgrunn har hatt en stor økning i gjødselproduksjonen de siste årene, men uten å øke utslippene ifølge fabrikksjef Per Knudsen.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / Per Knudsen

– Nå gjelder det å finne flere miljøvennlige brensler, CO₂-nøytrale brensler, sier Verdu.

Bedriften har i fire år hatt et CO₂-fangstprosjekt og Norcem-direktøren tror ikke et slikt anlegg kan stå klart før om mellom fem og seks år – dersom de får grønt lys.

– De store skrittene tar vi ikke uten et CO₂-fangstanlegg.

Fabrikksjef i Yara Porsgrunn, Per Knudsen, sier fabrikken i 2007 reduserte utslippene av lystgass med 1,2 tonn.

Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn har en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker og en kalksalpeterfabrikk på Herøya i Porsgrunn.

Foto: Tom Andersen / NRK

– Lystgass har 300 ganger så sterkt CO₂-effekt som CO₂, så vi står for en av de største enkeltreduksjonene i Norge, sier han.

Miljøverndirektøren hos Fylkesmannen i Telemark mener likevel fylket ikke er i rute i forhold til klimaendringene.

– Det såkalte togradersmålet, at temperaturene ikke skal stige mer enn det, der ligger vi ikke godt an i forhold til å nå målet, sier han.

 • Feirar Elvestuen

  Ordførar Robin Kåss (Ap) og fylkesordførar Sven Tore Løkslid (Ap) feirar i dag at Ola Elvestuen (V) blir ny klima- og miljøminister. Årsaka er at Elvestuen ikkje vil legge eit deponi for farleg avfall til Brevik så lenge det er andre som ynskjer eit slikt deponi.

  Ola Elvestuen
  Foto: Olav Juven / NRK
 • Funn av tarmbakteriar

  Det er funne tre tilfelle av resistente tarmbakteriar hjå pasientar ved Sjukehuset Telemark. Sjukehuset har sendt brev til pasientar som kan ha blitt utsette for smitte, og desse blir bedt om å kontakte fastlegen sin for vidare oppfølging.

  Sykehuset Telemark
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • Framleis betydeleg snøskredfare

  I Vest-Telemark er det framleis betydeleg snøskredfare, ifølgje NVE. Måndag og tysdag kom det opp mot 50 centimeter nysnø i regionen, og den ferske snøen treng tid på å stabilisere seg. Det er forventa at snøskredfaren minkar gradvis utover dagen.

 • Gjennomslag i Bambletunnelen

  Klokka ni i føremiddag fyrte Nye Vegar av siste salve i Bambletunnelen – og det tyder at det er gjennomslag. Dette er ein milepæl for arbeidet med nye E18, seier utbyggingssjef Ruth Haug i Nye Vegar.

  Gjennomslag i Bambletunnelen
  Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK