Utsetter opprydding i Søve gruver

Det radioaktive avfallet i Søve gruver blir først fjernet om et år.

Opprydning etter gruvedrift på Søve

Det vil ikke bli fjernet radioaktive masser fra Søve gruver før tidligst neste år.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Midlene som er satt av til dette arbeidet overføres til neste år, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Næringsdepartementet.

Statens strålevern har pålagt myndighetene å fjerne avfallet. Det skulle skjedd i år, men miljøhensyn har forsinka prosessen.

– Årsaken er at avfallsdeponiet på Langøya i Vestfold ikke lenger vil ta imot det radioaktive avfallet før det er gjort flere undersøkelser. Dette fikk vi beskjed om i vår, sier Hiim.

Lars Jacob Hiim

Lars Jacob Hiim er statssekretær i Næringsdepartementet, og håper at de radioaktive massene fra Søve gruver kan flyttes så fort som mulig neste år.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Må flyttes

Massene som ligger i de gamle gruvene på Søve ved Ulefoss er såkalt lavradioaktive. De har ligget i gruvene lenge, men kan ikke ligge der til evig tid, sier Hiim.

– Vi er pålagt å flytte de, men det må skje på en ordentlig måte. Derfor utsetter vi saken til deponiet på Langøya er klare til å ta imot massene.

Håper å fjerne massene neste år

Statssekretæren kan ikke gi noe klart svar på når massene vil bli flyttet, men han sier prosessen er godt i gang.

– Vi jobber kontinuerlig med dette, og håper å få avklart så fort som mulig når flyttingen kan skje, sier Hiim.

Han sier videre at det ikke jobbes med å frakte massene til noen andre avfallsdeponier enn til Langøya i Vestfold.

– Nå jobber vi mot Langøya, og ser hvordan dette kan løses, sier Hiim.

Ville fjernet dem for lengst

Ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, skulle ønske at de radioaktive massene hadde blitt fjernet for lenge siden.

– Vi begynner jo selvfølgelig å bli veldig utålmodige. Vi vil jo gjerne bli kvitt de massene. Dette har blitt lovet år etter år, men jeg har respekt for at departementet nå jobber med saken. Nå sier de jo at de forventer at dette arbeidet kan begynnes neste år, men vi hadde helst sett at det hadde skjedd i år, sier ordføreren.