Utsetter å fjerne radioaktivt avfall

SØVE (NRK): Regjeringen ville plassere radioaktivt avfall fra Søve gruver på Langøya i Vestfold, men fikk nei. Nå utsettes prosessen med å fjerne det farlige avfallet.

Regiongeolog Sven Dahlgren

HØYE VERDIER: Utslagene på geigertelleren til regiongeologen i Telemark, Sven Dahlgren, viser høye forekomster av radioaktiv stråling.

Foto: Veronica Westhrin

Bjørg Tveito Lundefaret

Ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, reagerer på at prosessen nok en gang blir utsatt.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I 50 år har lokalbefolkningen i Ulefoss hatt det radioaktive avfallet fra Søve gruver liggende fritt ute i naturen. Også tidligere har oppryddingen blitt utsatt. Nå skjer det igjen. Det får ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, til å reagere.

– Vi er utålmodige og det sier jo litt om alvorligheten når det er så vanskelig å finne noen som er villig til å ta imot det. Det er statens ansvar, og vi presser jo på for at de skal ta det, sier hun.

Førstkommende mandag reiser hun sammen med representanter fra kommunen og fylkeskommunen til et møte i Næringsdepartementet for å diskutere saken.

Radioaktiv stråling

Regiongeologen i Telemark, Sven Dahlgren, sier det er høye forekomster av radioaktiv stråling i området.

– Det er vel ingen tvil om at dette er Norges mest radioaktive haug utendørs, forteller regiongeologen, før han fortsetter:

– Det er ingen grunn til at det skal ligge her. Vi må klare å finne en løsning slik at det blir lagret på en forsvarlig måte.

Opprydning etter gruvedrift på Søve

De markerte områdene viser radioaktiv stråling. Bygningene oppe til høyre i bildet er Nome videregående skole, avdeling Søve, like utenfor kartet, er et boligområde.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Kan være helseskadelig

Statens strålevern er også bekymret for det radioaktive avfallet som ligger ved Søve gruver. «Innholdet av radioaktive stoffer er i deler av avfallet så høyt at den radioaktive strålingen er eller kan være til skade eller ulempe for mennesker og miljø.», skriver de.

Avfallet ligger tett på en videregående skole, og i et populært turområde for beboere i området.

Næringsdepartementet hadde frist til nyttår 2014, men søkte Statens strålevern om å utsette fristen fordi ingen vil ta imot avfallet. Nå sier de ja til utsettelse og dermed hersker det fortsatt usikkerhet om når departementet kan utføre pålegget om å fjerne avfallet.

Frist til neste år

– Vi forutsetter at de følger den nye tidsrammen med en frist på sikring av det radioaktive avfallet innen 31. desember 2016, sier seniorrådgiver ved Statens strålevern, Mette Nilsen.

Hun legger vekt på at det viktigste er at avfallet håndteres på en forsvarlig måte.

Næringsdepartementet sier de prioriterer saken høyt, men at det er en todelt utfordring å finne egnete deponiløsninger både fordi de må finne et egnet mottak og fordi det kan oppstå engstelse blant lokalbefolkningen til et deponi når det er snakk om radioaktive masser.

Holder elevene vekk

Studierektor Atle Rød ved Nome videregående skole, avdeling Søve, holder elevene unna området på grunn av strålingsfaren.

– Vi ønsker ikke å utsette verken ansatte eller elever for noen risiko.

– Hva tenker du om at det ligger farlig avfall så nær skolen?

– Jeg synes ikke noe særlig om det. Vi liker ikke avfall i naturen, avslutter han.

Laster kart, vennligst vent...

Ingen vet når det radioaktive avfallet fjernes.