Her har de vært uten drikkevann i over ett år

På grunn av veisalt har tolv husstander i Flatdal i Seljord kommune vært uten rent drikkevann siden februar i fjor. – Jeg har hentet 21500 liter vann, sier Kåre Haugen.

Kåre Haugen.

Kåre Haugen har siden februar i fjor måtte hente vann på tiliterskanner hos naboen.

Foto: Lars Hansen / NRK

Innbyggerne fikk mistanke om at vannet kunne være forurenset, etter at flere av opplevde at varmtvannstanken gikk i stykker etter kort tid. Prøvene de tok viste altfor høye saltverdier.

I august erkjente Statens vegvesen at brønnvannet var blitt forurenset salting på E134.

Misfornøyd

Selv om vegvesenet har tatt på seg ansvaret og erkjent erstatningsansvar, er ikke innbygger Kåre Haugen (75) fornøyd med behandlingen. Haugen er talsmann for de tolv husstandene som har gått sammen i foreningen De vannløse.

– Vi syns at når det er de som forurenser, burde de i hvert fall være med å antyde hvilke løsninger som er brukbare, sier han.

– Misforståelse

Statens vegvesen har faste rutiner for hvordan man behandler slike saker, og seksjonsleder for vei i Telemark Kjell Solheim sier at de har behandlet denne saken som vanlig. Han mener at det i hovedsak er misforståelser mellom dem og brønneierne, som er årsaken til den lange behandlingstiden.

– Det har nok kanskje vært en form for kommunikasjonssvikt, for vi har gjennom flere brev erkjent ansvaret og kommunisert dette via brønneierne sin advokat.

Vegvesenet viser også til dokumenter om at de ikke har fått aksept for tilbudet om erstatning av skadene.

Ønsker å bli koblet opp på det kommunale vannverket

Kåre Haugen mener at situasjonen i Flatdal ikke kan behandles etter vegvesenets rutiner, siden det i dette tilfellet gjelder flere brønner.

– Jeg syns de henger seg veldig opp i den brosjyren de har sendt ut. Den er grei nok for en person, men når det gjelder en hel grend, syns jeg ikke den kan følges slavisk, sier han.

Nå ønsker Haugen og de andre drikkevannsløse at de skal kobles opp på det kommunale vannverket.

– Når hele grenda er forurenset, syns vi det er naturlig at vi blir tilknytta det lokale vannverket. Det vil også være en framtidig løsning for dem som eventuelt vil bygge her, vi syns det er udiskutabelt den beste løsningen, sier Haugen.

– Hentet 21500 liter vann

Nå har også Seljord kommune engasjert seg i saken, men ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen er tydelig på at Seljord kommune ikke er delaktig part i denne saken.

– Vi har hatt innbyggere som har bedt oss om å bistå, da de har hatt en litt vanskelig kommunikasjon med Statens vegvesen. Det vi har gjort er å hatt et møte med vegvesenet der vi fikk rydda opp i en del misforståelser.

På dette møte kom Statens vegvesen og Seljord kommune fram til to mulig løsninger. Den ene er løsningen som Haugen skisserte om å koble husstandene opp til det lokale vannverket, den andre løsningen er å bore nye brønner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Solveig Sundbø Abrahamsen og Per Dehli.

Ordfører i Seljord kommune Solveig Sundbø Abrahamsen og rådmann Per Dehli, håper at også innbyggerne i Flatdal kan tappe vann fra springen snart.

Foto: Lars Hansen / NRK

Brakk ankelen

Seljord kommune har fått frist fram til 1. mai med å utrede hvor mye vil koste å koble de på det kommunale vannverket, men fram til den tid må Haugen og de andre hente vann fra butikken og naboer.

– Hittil har jeg henta 21500 liter vann hos naboen, forteller Haugen, som annenhver dag kjører bort til naboen for å hente vann.

Hanne Haugen har fått merke vannhentingen på kroppen.

– Jeg hadde vært ute å hentet vann, og det var kommet et lite snøfall da skled jeg å brakk ankelen. Det hadde ikke skjedd hadde det ikke vært for at jeg må hente vann, forteller hun.

Hanne Haugen.

Hanne Haugen brakk ankelen da hun i vinter skulle hente vann.

Foto: Lars Hansen / NRK