Dødsårsaken er fortsatt uklar

Den endelige obduksjonsrapporten etter at en kvinne døde i Kragerø i september i fjor konkluderer ikke med noen sikker dødsårsak.

Kalstad

Det var her på Kalstad i Kragerø kvinnen ble funnet død i september 2016.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Folkehelseinstituttet har stått bak obduksjonsrapporten, som blant annet viser at ytre skader som var påført avdøde trolig skyldes et fall mot et hardt underlag, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

59 år gamle Else Margrete Brynemo fra Kragerø døde mens hun var på jobb på en omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede i Kragerø 24. september i fjor.

Les også: – Det var ingen krangel

Ikke dødelige skader

Obduksjonsrapporten slår videre fast at de ytre skadene som var påført Brynemo ikke var dødelige i seg selv.

– Det er ingen klar sammenheng mellom skadene som har blitt påvist i

Ingrid Øygarden

Politiadvokat Ingrid Øygarden sier etterforskningen har vært krevende, siden det ikke har vært vitner til hendelsen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

obduksjonsrapporten og dødsårsaken, sier politiadvokat Ingrid Øygarden.

Skadene skal allikevel ha medført en betydelig påkjenning for helsa til avdøde.

Uklart hendelsesforløp

Politiet har ennå ikke funnet ut av hva som skjedde kvelden Brynemo døde. Det var heller ingen vitner til hendelsen, noe som har gjort arbeidet vanskelig.

– At ingen har sett dette har gjort etterforskningen vanskelig, sier Øygarden.

En 35 år gammel beboer ved omsorgssenteret blei først siktet for kroppskrenkelse, men siktelsen blei vurdert strafferettslig utilregnelig, og siktelsen frafalt.

Det er fortsatt uklart om Brynemo blei utsatt for vold fra beboeren før hun falt, eller om fallet ikke skyldes beboeren

Saken blir nå oversendt Vestfold og Telemark statsadvokatembeter for videre vurdering.

Etterforsker brudd på arbeidsmiljøloven

Tilbudet til psykisk utviklingshemmede i Kragerø ble også i september i fjor refset av Fylkesmannen.

Eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med kvinnens dødsfall er fortsatt under etterforsking, og blant annet flere vitneavhør gjenstår før politiet og arbeidstilsynet gjør sin vurdering.

– Det er naturlig å se på en mulig sammenheng mellom tilsynet fra Fylkesmannen, og denne konkrete hendelsen. Om det finnes en slik sammenheng vil etterforskningen vise, sier Øygarden.