NRK Meny

Uroa for investeringar i bustader

Fylkesleiar i Telemark SV meiner det er negativt for Telemark at fleire personar investerer pengar i bustader, i staden for at pengane vert sett inn i lokale investeringar. Naper er likar ikkje denne trenden, fordi Telemark ikkje har bustadområde som kan ta opp kampen med verdiane i Oslo.

Ådne Naper er fylkesordførerkandidat for SV.
Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK
  • Hestar på rømmen i Kviteseid

    Politiet ber om å bli kontakta dersom nokon ser to hestar i Kviteseid som har rømt frå Torshaugvegen. Den eine er raud den andre er svart og kvit.

  • Laus hund på Håvundvegen

    Politiet har tatt hand om ein hund som gjekk laus i Skien. Det er truleg ein husky som sprang runde ved Håvundvegen i nærleiken av listehøvleriet. Hunden er tatt vare på. Og eigar kan kontakte politiet.

  • Glatte veger

    I Agderfylkene og Telemark er det nå stedvis glatt på vegene som følge av underkjølt regn, ifølge Statens vegvesen. Spesielt i indre strøk og de mindre vegene er det vanskelige kjøreforhold. Mannskaper er ute og salter og strør.