NRK Meny

Uroa for investeringar i bustader

Fylkesleiar i Telemark SV meiner det er negativt for Telemark at fleire personar investerer pengar i bustader, i staden for at pengane vert sett inn i lokale investeringar. Naper er likar ikkje denne trenden, fordi Telemark ikkje har bustadområde som kan ta opp kampen med verdiane i Oslo.

Ådne Naper er fylkesordførerkandidat for SV.
Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK