– Jeg er ikke trygg på at vi får et ja

– De lærerne som har vært negative til årets lønnsoppgjør, er de som har vært høylytte. De representerer nok ikke et flertall ute på arbeidsplassene, mener lærerlederen i Telemark.

Demonstrasjon Skien - Harald Johansen

Fylkesleder i Utdanningsforbundet, Harald Johansen, håper hans medlemmer vil svare ja på uravstemningen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Lærere og skoleledere går spennende dager i møte. I dag starter uravstemmingen om årets lønnsoppgjør. Fylkeslederen i Utdanningsforbundet i Telemark, Harald Johansen, kjenner seg langt fra trygg på at det blir et ja.

Jeg er ikke trygg på at vi får et ja. Jeg mener at den nye avtalen som ligger her faktisk er bedre enn den vi har i dag. Jeg anbefaler våre medlemmer å svare ja, sier Johansen.

Den nye avtalen innebærer blant annet at lærerne mister muligheten til å kunne gjøre for- og etterarbeid hjemmefra, men blir forpliktet til å være til stede på skolen opptil 7,5 time hver dag. Dersom avstemningen skulle resultere i et nei, og dersom det skulle bli streik, blir ikke det før til høsten.

– Det vil bli en markeringsstreik i utgangspunktet og en opptrapping fra høsten, og da er det usikkert hvor lang tid det vil ta før man eventuelt får en avtale på plass.

– Kan streike til krampen tar oss.

Fylkesleder Geir Olav Tveit, i Skolenes Landsforbund, LO-organisasjonen for lærere, håper og tror at kollegaene i Utdanningsforbundet vil stemme nei.

– Det blir det beste for Skolenes Landsforbund, for vi har takket nei til det avtaleutkastet som riksmeklingsmannen har lagt fram.

Tveit mener at det er Utdanningsforbundet som sitter med makten i uravstemningen.

Vi som har takket nei til forslaget, representerer en så liten del av antallet lærere at vi kan streike til krampen tar oss uten at det hjelper. Det blir Utdanningsforbundet som bestemmer, for de har flest medlemmer.

– Så langt det var mulig å komme.

Harald Johansen i Utdanningsforbundet, sier at styret er positiv til avtalen, og at også de tillitsvalgte virker forståelsesfulle.

– Det er ingen stor entusiasme, men en forståelse av at dette var så langt det var mulig å komme i denne omgangen. Og avtalen er tross alt en innfrielse av alle de viktige kravene våre fra i vinter, da dette var ganske heftig, og da vi hadde en stor demonstrasjon i Skien, sier Johansen.

Geir Olav Tveit

Fylkesleder i Skolenes Landsforbund, Geir Olav Tveit, klarer ikke å se for seg arbeidshverdagen med den nye arbeidstidsavtalen.

Ønsker å beholde dagens avtale

Geir Olav Tveit er redd for at den nye avtalen gir en mindre effektiv og praktisk skolehverdag. Den nye arbeidstidsavtalen foreslår nemlig en bunden 7 og en halv timers arbeidsdag på skolen. Tveit mener at dagens avtale gir større spillerom for lærerne.

– Det som er bra med den avtalen vi har i dag, er at hver enkelt skole og enkelte rektorer kan inngå avtaler med lærerne. Man kan gjerne være til stede i syv og en halv time, der det er praktisk. Men når det ikke er praktisk, kan man bli enige om å sitte hjemme for å forberede seg. Det betyr jo at lærerne likevel må gjøre jobben, vi får jo ikke noen overtid, selv om man må sitte til langt på kveld å forberede seg.

Tveit mener at lærerne har en utfordring med å forklare hvorfor dette er et problem, da de fleste andre arbeidstagere har bunden arbeidstid.

– På min arbeidsplass, som er Porsgrunn Videregående skole, sitter vi fire personer på ett lite kontor, og der kommer elever, foreldre og kolleger innom som skal prate. Vi må sitte på kontoret og ta telefoner og noen av disse er med taushetsbelagt informasjon. Jeg kan ikke forstå hvordan jeg kan få gjort arbeidet mitt, dersom jeg ikke får gått hjem.

Fristen for avstemmingen er om en uke.