UP-sjefen: – Flere vil dø på veiene

UP-sjef Runar Karlsen er bekymret for forslaget om å legge ned Utrykningspolitiet.

UP-sjef Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen frykter at det blir færre kontroller og mindre politi på veiene dersom Utrykningspolitiet blir lagt ned og ansvaret overført til politidistriktene.

Foto: KJartan Rørslett / NRK

Et offentlig utvalg har foreslått at trafikkoppgavene skal overføres fra UP til politidistriktene.

Karlsen mener derimot at politiet trenger en egen avdeling som overvåker veiene, og frykter at forslaget vil bety færre trafikkontroller og færre patruljer på veiene. Og det som verre er.

– Med en mindre politiinnsats er jeg redd vi får flere omkomne på veiene, sier Karlsen.

Prioriteringer

Han forklarer at det handler om prioriteringer, som han selv også kan forstå.

– Våre mannskaper er øremerket til å være på veiene og drive forebyggende trafikkinnsats. Hvis denne innsatsen hovedsakelig skal gjøres i politidistriktene blir den offer for mange andre prioriterte områder. Og det forstår jeg, men prisen for det er trafikksikkerhet, sier Karlsen.

UP-sjefen mener det er overraskende at en innsats som virker så godt, så til de grader skal snus på.

Brita Straume

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Brita Straume, er redd det kan bli vanskelig å få ned antallet skadde og drepte i trafikken dersom UP blir lagt ned.

Foto: NRK

Han får støtte fra distriktsleder i Trygg Trafikk i Telemark, Brita Straume. Hun er også redd for at det blir mindre trygghet på veiene dersom UP blir lagt ned.

– Du og jeg skal være trygge i trafikken og da er det viktig at vi har gode folk ute og ordne opp med kontroller. Vi vet at det er kontrollene som er det viktigste tiltaket innen trafikksikkerhet, sier Straume.

Anne Cathrine Frøstrup er utvalgsleder og forklarte mandag i Dagsnytt 18 hvorfor de mener trafikkoppgavene bør tilbakeføres til politidistriktene:

– Vi vil styrke beredskapen og de tolv nye politidistriktene ved å overføre ressursene i UP til politidistriktene.

Frøstrup understrekte at det ikke er snakk om å nedprioritere.

– Vi har stor tiltro til at de ulike distriktene klarer å prioritere. Det politidistriktet jeg hører til, Sør-Øst politidistrikt, har fått tre prioriterte mål og de leverer på alle de tre målene. Så dette er mulig å få til i de enkelte politidistriktene, sa hun.

Forslaget sendes nå ut på høring.