Ungene har delt ut penger i 25 år

PORSGRUNN (NRK): Elias (12) og Susanne (12) har argumentene klare. Hva skjer når barna selv skal fordele 250 000 kroner fra kommunen?

Elias Linna og Susanne Aarmodt

Elias Linna og Susanne Aarmodt fra sjette trinn på Grønli skole i Porsgrunn.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Onsdag møtes elevrådsrepresentanter fra alle skoler i Porsgrunn i rådhuset. Det er det 25. møtet siden innføringen av Porsgrunnsmodellen i 1992.

Ideen er at barn og unge skal engasjere seg i lokaldemokratiet.

Pengepott

Kommunen har satt av 250 000 kroner til tiltak for barna. Hver skole setter opp sine ønsker.

Ordførerklubbe

KLUBBA ER KLAR: Onsdag 25. mai arrangeres det 25. rådhusmøtet med skoleelever i Porsgrunn.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Deretter møtes elevene i bystyresalen. Først argumenterer hver skole for sine ønsker. Deretter skal elevene bli enige om fordelingen.

Godt forberedt

Ved Grønli skole har elevene gjort grundige undersøkelser. De har undersøkt priser, satt opp budsjett og laget Power Point-presentasjon.

Elias Linna og Susanne Aarmodt fra elevrådet skal holde presentasjonen i rådhussalen.

– Vi håper vi får de pengene vi trenger. Det er bare å krysse fingrene, sier Elias. Susanne forteller at de har forberedt seg på at det kan komme spørsmål som de må svare på.

Elias Linna og Susanne Aarmodt ved Grønli skole skal kjempe om pengepotten i rådhusmøtet i Porsgrunn kommune.

Krisestemning

Porsgrunnsmodellen kom i forbindelse med en krise i kommunen. På starten av 90-tallet hadde industrien lagt ned arbeidsplasser. Media skrev om forurensning i Porsgrunn. Kommunen hadde dårlig råd og måtte spare penger.

Ordfører Elisabeth Nilsen og elever under rådhusmøtet i 1992.

Under det første rådhusmøtet for barn og unge i Porsgrunn kommune, fordelte elevene 100 000 kroner til ulike formål.

Foto: Svein Holt Hansen / NRK

En skoleundersøkelse viste at elevene ikke så for seg noen fremtid i kommunen. Når de ble gamle nok, skulle de flytte ut.

– Noe verre kan jo neppe skje for en kommune, sier Elisabeth Nilsen som ble ordfører i 1991.

Politikerne var enige om å prioritere barn og unge. Kjell Lillestøl fra kommunen jobbet for å involvere elevrådene, noe som var krevende siden det ikke fantes læremidler eller kurs for elevrådsarbeid.

Vi var veldig opptatt av at de ikke bare var de ressurssterke barna vi skulle møte fra skolene. Vi måtte få med alle.
Det viste seg at det fikk vi.

Elisabeth Nilsen, tidligere ordfører i Porsgrunn kommune

Ros og ris

Samtidig satt kommunen av 100 000 kroner som eleven kunne fordele under det første rådhusmøtet.

– Dette er peanøtter i den store sammenhengen, men barna så at det var noe konkret, sier Lillestøl.

Porsgrunnsmodellen ble lagt merke til. Allerede første året reiste elever og kommuneansatte til andre kommuner for å fortelle om resultatene og hva som kunne bli bedre.

Samtidig har det kommet kritikk mot modellen. Kjell Lillestøl sier de har vært åpne om hva de ikke får til og mulige forbedringer.

Elisabeth Nilsen og Kjell Lillestøl

Elisabeth Nilsen og Kjell Lillestøl var med på å starte opp Porsgrunnsmodellen på starten av 90-tallet.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Demokratiopplæring

Flere kjente politikere har vært med på rådhusmøtene. På det første møtet deltok Sindre Beyer, mangeårig rådgiver for Jens Stoltenberg, og tidligere statssekretær og nåværende ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

– Det var ikke bare at ungdommen skulle bli hørt. Det var enda mer at ungdommene lærte å lytte til hverandre, mener Kåss.

Stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø sier at for å få engasjert barn og unge må det være raske resultater.

Vi hadde jobbet i ukevis med prioriteringslister og hadde hatt avstemning i klassen: Hva er det vi skal prioritere?
Rådhusmøtene og prosessene var en enorm demokratiopplæring.

Christian Tynning Bjørnø, stortingsrepresentant (Ap)

Elisabeth Nilsen mener det fremdeles er behov for Porsgrunnsmodellen.

– Barn og unge har en plass i lokalsamfunnet. Den plassen må vi gi dem.

Se Heia Norges reportasje fra det første rådhusmøtet i Porsgrunn kommune. Nåværende ordfører Robin Kåss deltok på rådhusmøtet som 15-åring i 1992.