Unge bønder satser på storfe

FYRESDAL (NRK): Statens storsatsing på fjellandbruket og storfe i Buskerud og Telemark har nå fått resultater. I Fyresdal går antallet kyr opp, det samme gjør antallet unge bønder som ønsker å drive med Telemarksfe og annen storfe.

Sigve, Janne og Kyra

GODT BEITE: Janne Teksle og den yngste sønnen Sigve er ute hos kyrne flere ganger om dagen for å passe på at de har nok vann og beite.

Foto: kristine koslung / nrk

Fyresdal kommune har sammen med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Telemark hatt et satsingsprosjekt for å få personer under 35 år og spesielt kvinner til å satse på jordbruk.

Fembarnsmoren Janne Teksle fra Fyresdal har kastet seg på trenden, og startet med storfe. Uten særlig erfaring tok Janne springfart, satset og hoppet. Året etter landet det kviger, ammekyr med kalver og en stut hjemme på gården hos familien Teksle.

– Andre hadde kanskje tenkt litt lenger enn meg, men jeg hoppet i det og kjøpte meg tre kviger. Så kom det to kyr med kalv, og da var det i gang, forteller Janne Teksle.

Storfe

Ammeku er ei kvige eller ku som har kalvet, og fått i gang melkeproduksjonen i juret.

Foto: kristine koslung / nrk

Storsatsing på statlig nivå

I Jordbruksoppgjøret i 2017 ble det satt av mer penger til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket. Telemark fikk over 1,2 millioner kroner ekstra å fordele. Satsingen som er gjort de siste årene har ført til at Telemark har landets største prosentvise økning av mordyr, forteller landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Telemark, Helge Nymoen.

Satsingen har også betydd mye for Fyresdal kommune.

– Det har stor betydning for Fyresdal kommune. Landbruket er viktig i forhold til skatteinntekter for kommunen og for kulturlandskapet vårt, forteller landbruksrådgiver Elin Skålid.

Elin Skålid

Elin Skålid mener storfedriften er viktig for Fyresdal kommune.

Foto: kristine koslung / nrk

Så langt i år har bønder i Fyresdal mottatt om lag 1,5 millioner kroner av Innovasjon Norge, men det har vært mangel på økonomisk støtte fra kommunen.

– Tidligere fikk de veldig god støtte fra kommunen, men det har dessverre ikke vært penger i næringsfondet de siste årene og da er det heller ingen penger å dele ut, sier Skålid som håper det blir en endring på dette.

Les også: Importert kjøtt og fôr er ikke klimavennlig

Janne Teksle har så langt ikke søkt om støtte fra kommunen eller Innovasjon Norge, men med fem barn, en mann som jobber skift, seks kyr, seks kalver og en stut har driften allerede blitt like tidkrevende som en fulltidsjobb.

Nådd kommunale mål

Fyresdal kommune hadde som mål i 2016 å skape optimisme i landbruket og øke husdyrtallet, samt å støtte opp under småskalaprodusenter og kortreist mat. Det har kommunen klart og antallet ammekyr og storfe har økt de siste to årene i takt med antallet produsenter.

Janne Teksle

Janne Teksle ønsker å øke antall kyr de neste to årene.

Foto: kristine koslung / nrk

– Det er nok miljøet og viljen til å stå på som får de unge til å starte med storfe. Og ikke minst viljen til å overta og drive landet, avslutter Teksle.

Elin Skålid tror dette vil inspirere andre, og at det i fremtiden vil være flere og flere som åpner øynene for drift av storfe ved siden av sau og gris.