Normal

Underviser asylsøkere om norsk kultur

I Tinn får asylsøkerne et eget kurstilbud i regi av kirken, der de lærer om norsk kultur. Nå lanseres tiltaket for menigheter over hele landet.

Daghøgskole

Silje Sjøtveit har utarbeidet et undervisningsopplegg for asylsøkere. Manar Alhashmiey er en av dem som har deltatt på kursene.

Foto: Tom Ole Buaas

På vårparten i fjor startet kirken i Tinn det de kaller for Daghøgskolen. Hensikten var å bli bedre kjent med asylsøkere som venter på svar fra UDI.

Gode samtaler og diskusjoner

Gjennom 7 uker får asylsøkerne undervisning om norsk kultur, barneoppdragelse, IKT, kommunikasjon og relasjoner.

– Det er en veldig variert dag der vi legger vekt på å gi dem ordentlig undervisning, sier Silje Sjøtveit, som er diakon i Tinn. Hun underviser asylsøkerne sammen med frivillige, og har laget et undervisningsopplegg som nå tilbys til andre menigheter.

Skien menighetshus

Daghøgskolen i Tinn lanseres nå for andre menigheter. Her fra Skien menighetshus.

Foto: Tom Ole Buaas

– Når det gjelder for eksempel barneoppdragelse går vi gjennom grunnleggende ting som å gi gode beskjeder, gjennomtenkt grensesetting og at det i Norge ikke er lov å slå barn. Vi har samtaler og diskusjoner, og jeg lærer ofte mye av dem.

Religionsnøytralt

I Tinn har kirken samarbeidet med Mandheimen statlige asylmottak. Det lokale asylmottaket velger til hvert kurs mellom 10 og 20 asylsøkere som får delta.

Hilde Olesrud

Hilde Olesrud er miljøarbeider ved Mandheimen statlige asylmottak.

Foto: privat

– Kursene i kirken har blitt veldig populære, sier Hilde Olesrud. Hun er miljøarbeider på Mandheimen og forteller at det har vært veldig lett å få asylsøkerne til å melde seg på.

– Daghøgskolen har blitt et samlingspunkt for dem som går der. Hver tirsdag møter de opp og får opplæring i mange spennende temaer. Dette er særlig viktig for dem som ikke får tilbud om norskundervisning.

– Hvordan ser asylsøkerne på at kursene finner sted i kirken?

– Det har ikke vært noe problem eller et tema. Vi har asylsøkere med ulike religioner, men tilbudet er åpent for alle og er religionsnøytralt. Jeg tror at det er flest muslimer blant dem som deltar og vi har ikke fått noen negative reaksjoner på at dette foregår i kirken.

Både kristne og muslimer

Manar Alhashmiey er en av asylsøkerne som har deltatt på kursene i Tinn. Han kommer fra Syria og hadde stort utbytte av Daghøgskolen i Tinn.

– For alle som bor på asylmottaket er dette en positiv ting i hverdagen. Vi liker å jobbe og gjøre ting, og derfor var det fint å fylle hverdagen med noe annet enn å spise og sove.

Manar Alhashmiey

Manar Alhashmiey har deltatt på samlingene i Tinn, der han også bidro med gitarspill.

Foto: Tom Ole Buaas

Du er selv muslim. Var det noe problem at undervisningen foregikk i kirken?

– Det var både muslimer og kristne på kursene. I Syria er det 12 prosent kristne, og det er ikke uvanlig for meg å samarbeide og jobbe med kristne, sier Alhashmiey, som nå har flyttet til Bergen. Der får han norskundervisning og har god nytte av undervisningen han fikk i Tinn.