NRK Meny

Ulovlig å legge ut saltstein

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein for hjortevilt flere steder i landet. Det melder Mattilsynet. Dette er for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease. Forbudet gjelder foreløpig ikke for Telemark, men Miljødirektoratet oppfordret fort kort tid siden alle jegere til å slutte med saltstein og fôringsplasser.

Elg med hentesveis
Foto: Viltkamera