NRK Meny
Normal

Ulike fartssoner gir økt utslipp

En gjennomfartsvei i Skien får ekstra forurensning på grunn av fartsgrensene. På en drøy kilometer må man gasse og bremse seks ganger.

Porsgrunnsveien

Porsgrunnsveien er utsatt for forurensing. – Jo mer man gasser og bremser, desto mer forurensning blir det, sier sier forsker Transportøkonomisk institutt.

Foto: Lorentz Berg / NRK

– All endring av hastighet i en bil gjør at utslippene av nox og partikler blir større, enn når man har jevn fart, sier forsker Rolf Hagman i Transportøkonomisk institutt.

Rolf Hagman

Forsker Rolf Hagman i Transportøkonomisk institutt.

Foto: Svein Erik Dahl/TØI

– Mer forurensning

Kjører du nordover på Porsgrunnsveien fra Menstadbrua i Skien, må du gasse og bremse seks ganger i løpet av en drøy kilometer.

  • Ut av rundkjøringen gir man først gass inn i 60-sonen.
  • Så, når fartsmåleren akkurat har nådd 60-tallet, bremser man ned til femti over et gangfelt.
  • Så, etter noen sekunder, øker fartsgrensen igjen til 60.
  • 600 meter senere, er det igjen en 50-sone i noen hundre meter over et nytt gangfelt, før det igjen er fartsgrense på 60 km/t.
  • Etter 60-skiltet er det 300 meter igjen før neste rundkjøring.

– Når man endrer skiltet hastighet, så er det jo rimelig at bilistene tilpasser seg det. Jo mer man gasser og bremser, desto mer forurensning blir det, sier Hagmann.

Bjørn Richard Kirste

Sjefingeniør Bjørn Richard Kirste i Statens Vegvesen.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Ikke tenkt på forurensning

Porsgrunnsveien strekker seg gjennom et boligområdet og lags veien er det egen gang- og sykkelsti.

Sjefingeniør Bjørn Richard Kirste i Statens Vegvesen, sier at fartsgrensen på Porsgrunnsveien er 60, men at de har redusert til 50 to steder.

– I utgangspunktet er Porsgrunnsveien en 60-sone, men vi har satt ned farten over to opphøyde gangfelt, sier Kirste.

Ifølge Kirste har de ikke har tenkt på forurensningen i boligområdet, da de satte fartsgrensene.

– Vi har ikke vurdert luftforurensningen når vi har regulert fartsgrenser på så lave fartsgrenser som vi snakker om her, mellom 50 og 60 km/t, sier Kirste.

– Kan det være aktuelt å endre dette?

– Hvis det kommer mer konkrete tall fra forskningen om hva disse forurensningsresultatene vil bli, så kan det være aktuelt å vurdere å få jevnere fartsgrense, sier Kirste.