NRK Meny

Uenighet om vinteråpen vei

Senterpartiets Beate Marie Dahl Eide håper fylkespolitikerne går inn for en prøveordning med vinteråpen vei over Imingfjell. Nore og Uvdal kommune ønsker å holde veien mot Tinn åpen, blant annet for å tiltrekke seg turister. Fylkesrådmannen i Telemark fraråder dette av hensyn til villreinen. Fylkesutvalget behandler saken i morgen.