UDI legger ned nye asylmottak: 150 plasser forsvinner i Skien

Asylmottakene i Skien, Ullensvang og Namsos blir lagt ned fra oktober, har UDI bestemt. Totalt 430 plasser forsvinner.

Hero sitt administrasjonsbygg i Skien

Det er Hero som driver det desentraliserte asylmottaket som blir lagt ned i Skien. Her ser vi administrasjonsbygget.

Foto: Robert Hansen / NRK

Det er sjette gang UDI sier opp mottak så langt i år. UDI skal redusere antall mottaks- og akuttplasser fra 39.000 vinteren 2015/16 til 8.700.

Disse tre mottakene legges ned:

  • Skien mottakssenter, 150 plasser
  • Ullensvang, 100 plasser
  • Namsos mottak, 80 plasser
Stig Arne Thune

Regiondirektør i UDI, region Vest, Stig Arne Thune.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Regiondirektør i UDI, region Vest, Stig Arne Thune sier årsaken til at de tre asylmottakene blir lagt ned er at det kommer færre asylsøkere til landet.

– I 2015 kom det over 31.000 asylsøkere, mens det bare kom 3460 i fjor. Det betyr at vi har en stor overkapasitet på mange mottak, samtidig er kommunene flinke til å bosette de asylsøkerne som har fått opphold i Norge. Så det flytter flere ut av mottakene enn det kommer nye inn.

Har ikke behov for plassene i Skien

Liv Landaas

Assisterende regiondirektør i region Sør, Liv Landaas

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Assisterende regiondirektør i region Sør, Liv Landaas, sier det er Hero som driver det desentraliserte asylmottaket i Skien.

– Asylmottaket i Skien blir lagt ned fordi det er det dyreste mottaket i region sør, som er Agder-fylkene, Telemark og Vestfold.

Landås seier det er behov for svært få plasser i asylmottak nå.

– Vi tror at det kommer om lag 4000 asylsøkere til Norge i 2017, og vi har lenge vært i en nedbyggingsfase nå.

Mottaksleder: – En tung beskjed å få

Leder i Skien mottakssenter, Monika Haugerød Steinsholt forteller at dette var en vond beskjed å få.

– Det er 6,2 årsverk fordelt på 10 hoder som nå forsvinner, forteller Steinsholt.

Flertallet i Stortinget vedtok tidligere i juni at andelen kommunale mottak skulle økes. I dag er 70 prosent av mottakene drevet av kommersielle aktører, mens bare 22 prosent drives av kommuner.

– Vi ser hvordan kapasiteten har vært i forhold til ankomster så jeg var overrasket, men ikke sjokkert. Vi er heller ikke de første som har mottatt denne beskjeden, så vi har nok tenkt at dette også kunne gjelde oss en dag, fortsetter Steinsholt.

Hva betyr dette for beboerne rundt om i Skien?

– Noen har allerede flyttet mellom flere mottak, flere ganger på grunn av nedleggelser, så veldig mange kommer til å reagere tungt på dette. Skien har vært en veldig bra kommune å ha hatt mottak i, der beboerne blitt godt ivaretatt på alle mulige måter, både når det kommer til helse og skole, legger Steinsholt til.