NRK Meny
Normal

UDI: – Hjelp oss å få folk ut av asylmottaka

– Den beste hjelpa me kan få no, er at kommunane får fart på busetjinga slik at me frigjer plass i dei etablerte mottaka. Det seier regiondirektør Tormod Stavenes i UDI Sør.

Asylmottaket i Nome

Desse asylsøkarane bur Nome asylmottak på Dagsrudheimen i Lunde. No ber UDI om hjelp til å busetje fleire i kommunane.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Flyktningkrisa har kome til Norge, og situasjonen er no så akutt at UDI ber om hjelp for å klare å ta seg av straumen med folk som kjem.

– I august kom det rundt 2300 flyktningar til Noreg, det er det høgste talet sidan slutten av 1990-talet, seier regiondirektør i UDI Sør Tormod Stavenes.

Tormod Stavenes

– Det beste kommunane kan gjera er å busetje dei som har fått opphald, seier regiondirektør Tormod Stavenes.

Foto: Nora Lie

No ber UDI-kontora over heile landet om at kommunar og andre aktørar som driv med mottak, om å skaffe fleire akuttplassar.

Europas og vår utfordring

Det er venta at det kjem opptil 16.000 flyktningar hit til landet i løpet av 2015, men desse tala er alt justerte fleire gonger så det kan bli fleire.

– Dei blir ikkje fordelt prosentvis, seier UDI-direktøren.

Det viser seg at det er enklast å få til driftsavtaler med flyktningmottak i Nord-Noreg og på Austlandet. Det er vanskelegare i Midt-Noreg, Vestlandet og Sørlandet. UDI kjem til å gå inn på avtaler der det er mogleg å få til uavhengig av geografi.

Bebuarar på mottaket i Nome

Fleire av kvinnene har budd mange år på mottaket i Nome. Dei ynskjer seg ein heim, ein kommune å bu i.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Den beste hjelpa

Det aller beste kommunane no kan gjera, er å sørgje for at det blir meir ledig plass i dei mottaka som alt er etablerte og bemanna. Det er den beste hjelpa med kan få slik situasjonen er no, seier UDI-direktøren i regionen som dekker Agder, Telemark og Vestfold.

Det er akutt behov for å frigjera fleire plassar i dei mottaka som alt finnast. Der er det kompetanse på arbeide med flyktningar.

Kort frist

Har budd 12-13 år i mottak

Desse kvinnene har budd 12 og 13 år i mottak. Dei håpar at dei ikkje kjem bakarst i køen no når det kjem så mange nye.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Invitasjonen som no går ut frå UDI har kort frist.

– Me håpar på raskt svar, og har sett ein frist til 1. oktober, seier Stavenes.

Då kan nye mottak vera etablerte i løpet av november dersom alt går som det skal. UDI er opne for å ta i bruk tomme hotell og andre nedlagde bygg.

I ein overgangsfase handlar det om å skaffe ta over hovudet, og då er det viktig å vera kreative. Samstundes jobbar UDI med å skaffe plassar til einslege mindreårige.

 • Fartskontroll

  Politiet har hatt fartskontroll på fylkesveg 37 ved Mæl i Tinn i dag. 6 bilførere ble tatt for å kjøre for fort. Alle ble målt til over 80 km i 60-sonen melder politiet, den høyeste hastigheten var 84 kilometer i timen.

  Politi
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Åpner FV651

  Klokken 10.00 i dag åpnes Fylkesveg 651 mellom Tuddal og Rjukan. Veien over fjellet mellom Tinn og Hjartdal er åpen i påska fra fredag 23. mars kl. 10 til tirsdag 3. april. Vegen vil være nattestengt alle dager. Etter påske dvs. 3. april stenger veien igjen, slik at den tørker opp før ordinær åpning.

 • Ikke Porsgrunns ansvar

  Ordfører i Porsgrun, Robin Kåss, sier til NRK at han tar avstand fra Bakkens påstander, og påpeker at kommunen i utgangspunktet ville ha veien et annet sted, og at Porsgrunn ikke er involvert i Statens vegvesens tomtekjøp.

  Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • Porsgrunn må betale

  Tomas Bakken fra Bypartiet i Skien reagerer kraftig på at Porsgrunn kommunes eget parkeringsselskap krever erstatning for utbyggingen av Lilleelvkrysset. Bakken sier til Varden at dette er Porsgrunns eget rot, og at Porsgrunn derfor bør ta regninga.

  Tomas Bakken, leder Bypartiet
  Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK