Ubudne gjester i bolig

Politiet ble oppringt fra en beboer i Brevik som hadde fått ubudne gjester. Han følte seg truet av gjestene og ba om å få politi til stedet for å fjerne dem. Politiet reiste til stedet og to personer ble tatt med inn til sentralarresten da de var svært lite samarbeidsvillige. Begge personene ble satt inn i politiarresten og anmeldt for trusler.