Ubrukt og nedlagt asylmottak kan koste staten 26 millioner

Asylmottaket som aldri ble åpnet på Bolkesjø i Notodden kommune har allerede kostet staten over 13 millioner kroner. Hotelleierne har nå saksøkt staten, og krever over 13 millioner kroner til.

Bolkesjø Turisthotell, fasade

RETTSSAK: Alt arbeid som ble utført for å sette Bolkesjø hotell i stand som asylmottak, ble stanset etter ordre fra UDI da mengden asylsøkere til Norge sank drastisk. Forhandlinger mellom hotelleieren og UDI har ikke ført frem, og partene skal nå møtes i retten.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Kommende mandag, 5. februar, starter den tre dager lange rettssaken i Oslo tingrett, der eierne av Bolkesjø hotell saksøker Utlendingsdirektoratet, UDI.

Todelt krav

Lars Søreide, daglig leder av Bolkesjø eiendomsutvikling AS, opplyser til NRK at han ikke ønsker å si noe om saken før det foreligger en rettskraftig dom.

Fra rettsdokumentene kan vi lese at Søreides selskap først ønsker over 1,8 millioner kroner for istandsetting og drift av bygningen, og 11,7 millioner kroner i erstatning for fremtidig økonomisk tap.

– Det vi krever er todelt, sier Søreides advokat, Søren Lorentz Lous.

– Det ene er knyttet direkte til et byggeregnskap hvor Bolkesjø eiendomsutvikling hadde et tak på hva de skulle bidra med økonomisk og UDI skulle bidra med det overskytende. Det er uenighet om å få dekket det overskytende, sier Lous.

Byggeplass

– Den andre delen av kravet mot staten, er at UDI bare har fantegått fra hotellet og etterlatt det som en byggeplass. Vi mener at UDI var forpliktet til å foreta de investeringene som var avtalt mellom partene, noe de ikke har gjort, sier Lous.

Bakgrunnen er at det i februar 2016 ble igangsatt renovering av hotellet, som pågikk frem til 8. november samme år. Da stoppet UDI alt arbeid. Siden da har det ikke blitt utført arbeid på hotellet, bortsett fra reparasjon av en taklekkasje.

«Hotellet ser i dag ut som en rasert og forlatt byggeplass,» skriver Søreides advokater i sluttinnlegget til Oslo tingrett. «Situasjonen i dag er med andre ord at hotellet ikke er avtalt stand,» står det videre.

– Skylder staten penger

UDI mener på sin side at regningene fra Søreides selskap blant annet inneholder feil og at det ikke alltid er dokumentert at arbeidet faktisk er utført. UDI mener blant annet at en regning på 1,4 millioner kroner for vakthold, ikke er noe statens skal betale.

UDIs advokat, regjeringsadvokat Asgeir Nygård, skriver i sitt sluttnotat til tingretten at fakturaer som inneholder feil eller er ufullstendige, er nødvendig for at UDI skal kunne kontrollere utgiftene. Dette er spesielt viktig når det gjelder kjøp av tjenester og varer fra nærstående personer.

Staten mener også at Søreide ikke har noen god grunn til å forvente at bygget skal være i bedre stand nå enn det var da partene inngikk avtale.

NRK har snakket med Nygård, som henviser til sitt sluttnotat til tingretten. Der skriver han at staten ikke skal betale Søreides selskap noen ting, men at motparten derimot skylder staten 2,3 millioner kroner.