Tusen mindreårige treng bustad

Regiondirektør i Bufetat region sør Ellen Ølness Nadim er redd mindreårige flyktningar blir buande lenge i såkalla omsorgssenter. Bufetat har ein ambisjon om at barna ikkje skal bu lengre enn tre månader på desse setrene, men mangel på bustader ute i kommunane gjer at ungdommane blir verande lengre. 1000 mindreårige flyktningar treng bustad i 2016.