NRK Meny

Tror folk fabrikkerer bjørnespor

Statens naturoppsyn mistenker at noen har fabrikkert bjørnespor i Sauherad. Siden i sommer har oppsynet blitt tipset om spor to ganger i området, men formen på sporene tyder på at de er falske. Oppsynet sier det ikke er uvanlig at folk lager spor, men at det er kjedelig å bruke ressurser på å sjekke dem ut.