Trenger 75 nye fosterhjem i Telemark

Ikke alle barn kan bo hjemme. Nå søkes det etter familier som har rom for en til i livet sitt.

Trenger 75 nye fosterhjem i Telemark i år

Kari Honerød, avdelingsleder i Bufetat i Telemark, håper mange vil stille på informasjonsmøte om fosterhjem i Skien i kveld.

Foto: Tone Lensebakken / nrk

Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. I region Sør, som omfatter Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder-fylkene, er det i dag rundt 2000 barn som bor i fosterhjem.

– Vi har behov for 75 nye fosterhjem i år. Det barna trenger er folk som har tid, trygghet og forståelse til å gjøre litt ekstra. Mange av barna har med seg opplevelser i bagasjen som trenger å bli bearbeidet, og de trenger å kunne stole på de vokse også på tunge og triste dager, sier Kari Honerød. Hun er avdelingsleder for Bufetat i Telemark.

– Vi er på utkikk etter familier som har rommet og plassen, men som først og fremst har det store hjertet.

Ville gjøre en forskjell

Svein Ove Tång og kona Arnhild åpnet hjemmet sitt for en liten gutt for noen år siden.

– Det var ønsket om å gjøre en forskjell som gjorde at vi valgte å bli fosterforeldre. Etter ti år som avlastningshjem bestemte vi oss, forteller Svein Ove.

De fikk den lille gutten da han var 15 måneder, og han har nå vært hos familien i snart ni år.

Svein Ove og Arnhild Tång er fosterforeldre til en gutt på 10 år.

Svein Ove og Arnhild Tång er en av fosterfamiliene i Telemark.

Foto: Privat

– Han har blitt en del av søskenflokken, sier fosterfaren.

Har han kontakt med sine biologiske foreldre?

– Ja, han har god kontakt med dem. De er sammen seks ganger i året, og det er gode samvær, sier Svein Ove.

Antall tvangsadopsjon øker mest

Stadig flere barn blir adoptert bort mot de biologiske foreldrenes vilje. De siste fire årene har antallet tvangsadopterte fosterbarn tredoblet seg i region sør.

– I 2010 hadde vi tre saker hvor det ble fattet beslutning mot de biologiske foreldrenes vilje. Ser vi på tall fra 2014 så hadde vi ni saker med en slik beslutning. Det er ikke mange saker totalt, men det er en stor økning, sier Gunn Helen Vårvik, seksjonssjef for adopsjon i barne-, ungdoms- og familieetaten.

Det er i tilfeller hvor det er sannsynlig at foreldrene vil være ute av stand til å ivareta sine barn at fylkesnemnda fatter et slik vedtak.