Trafikkulykker i Telemark

  • Kyr i vegbanen i Siljan

    Politiet melder at fleire bilførarar har tatt kontakt for å melde om kyr i vegbanen på fylkesveg 32 i Siljan mot Vindfjell. Politiet er redd kyrne kan bli påkøyrt om ikkje eigaren tek seg av dei.

  • Lastebil gikk i taket

    Trafikken går sakte i retning mot Telemark på E18 i Larvikstunnelen. Årsaken er en lastebil som har stoppet i tunnelen, opplyser politiet. Lastebilen har vært for høy for tunnelen, og har truffet en vifte i taket.