Trafikkuhell i Skien

Ein trailer har køyrd av vegen og delvis velta på Klovholtvegen i Skien. Det er ikkje meldt om nokon skadde. Den er lasta med treverk, så berging vil ta noko tid.