NRK Meny
Normal

Gift tar knekken på torsken

Miljøgifter i Grenlandsfjordene kan være én årsak til nedgang i torskebestanden. Det kommer fram i en fersk rapport fra Miljødirektoratet.

Torsk

Lokal forurensning kan virke negativt på torskebestanden i Grenlandsfjordene. Det kommer fram i en ny rapport fra Miljødirektoratet.

Foto: Galice Hoarau, Universitetet i Nordland

– Dette er første gang vi ser på miljøgifter i sammenheng med nedgang i torskebestanden, sier Norith Eckbo, miljøovervåker i Miljødirektoratet.

Økosystemene langs kysten påvirkes fra flere hold, blant annet klimaendringer. Konklusjonen i forskningsrapporten er at man ikke kan utelukke miljøgifter, når man ser på belastningen på torskebestanden. Stort fiskepress er også en viktig årsak til at torskebestanden har blitt mindre.

– Rapporten peker på viktigheten av å se på sammensatte miljøproblemer. Dette er et unikt studium der vi har sett på eksisterende data i et nytt lys, sier Eckbo.

Les også:

Frierfjorden

Frierfjorden er et av de mest påvirkede fjordområdene når det gjelder dioksinforurensning.

Foto: Else Jorunn Saga

Færre enn normalt

Miljødirektoratet opplyser om at forskernes funn i Grenlandsfjordene indikerer en sammenheng. Her er det enda færre torsk enn det som er normalt i de fleste andre områder langs Skagerrak.

Rapporten konkluderer med at miljøgifter sannsynligvis er en tilleggsbelastning som påvirker bestandsstørrelsen av torsk.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal se nærmere på forurensningseffektene på torskebestanden i fjordområder. Når disse resultatene er klare, er det mulig å si mer om direkte effekter av miljøgiftene.

Les også:

– Svært kritisk

Når det gjelder Grenlandsfjordene for øvrig er det generelt lite fjordtorsk å få. I tillegg er det kjent at man jobber med å få ned forurensningsproblemene. Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet, er ikke overrasket over at miljøgiftene kan være en tilleggsbelastning for torskebestanden.

– Vi har sett på havforskningens småfisktrekk langs Grenlandsfjordene, og at det var en kraftig nedgang i torskeyngel samtidig som de store utslippene begynte. Grenlandsfjordene skiller seg ut ved at de har vært utsatt for store utslipp av dioksiner. Det er de snikende giftvirkningene over tid som er farlige, sier Schulze.

Miljødirektoratet opplyser om at det fortsatt finnes spor av miljøgifter i sjøbunnen, selv om de er regulert og utslippene er stoppet. Overvåkningsresultatene fra Grenlandsfjorden viser at forurensningsnivåene har stabilisert seg på et høyt nivå.

– Det er svært kritisk. Nivåene er fortsatt så høye at de kan gi effekter. Det er viktig med dokumentasjon av disse effektene, slik at vi kan se om det blir noe bedre om man skal gjennomføre nye tiltak, sier Shulze.

Vurderer ulike tiltak

Grenlandsfjordene er et av 17 områder som prioriteres av Miljødirektoratet.
Hilde Beate Keilen, sjefingeniør i Kyst- og sedimentseksjonen, sier den nye rapporten vil være med på å gi en retning på det videre opprydnings arbeidet.

– Data som peker i retning av at forurensning kan påvirke fiskebestanden negativt vil være med i det totale bildet, som vi vurderer når vi prioriterer områdene vi jobber med.

Når det gjelder nye tiltak for Grenlandsfjordene, jobbes det akkurat nå med å få på plass resultater fra et omfattende overvåkingsprosjekt. De forventer en årsrapport i mai, og en sluttrapport september 2014.

– Når vi får denne rapporten, vil vi se nøye på resultatene og vurdere dette sammen med andre resultater og undersøkelser vi har. Da kan vi vurdere eventuelle nye tiltak for området, sier Keilen.

Keilen forteller til NRK at de planlegger et møte med Fylkesmannen i Telemark i månedsskifte mai-juni, for å se på årsrapporten for overvåkingsprosjektet.