Titusenvis av ledige kvadratmeter

Du skal ikke ta lange kjøreturen i Grenland før du ser grått papir på butikkvinduer og plakater med ledige lokaler og bygg til leie.

Hengelås på industribygg

Hengelåsen forteller sitt tydelige språk om at lagerbygget på Vestsida i Porsgrunn er forlatt.

Foto: Tom Andersen

Firmaer gir opp tilsynelatende moderne bygg, som var sentrale i virksomhetene.

Nå står de tomme. Og flere blir tømt. Blant annet forlater Expert-kjeden nå lageret sitt på Borgestad, stort som flere fotballbaner.

Det skjer store endringer i det som for bare noen år siden, så ut til å være et stabilt mønster. De store selskapene sentraliserer og industrivirksomheter som REC og SIC på Herøya er konkurs og de store byggene delvis tømt.

Expert til Sverige

Expert-kjeden tar i bruk et stort sentrallager i Sør-Sverige som skal dekke hele Norden.
«Det blir billigere», skryter de av i TV-reklamen.

Logistikkdirektør i Expert-kjeden Dag Roar Karlsen sier at lageret på Borgestad blei for lite og at de brukte mye ressurser og kostnader på å leie tilleggslokaler. Nå kan vi investere ett sted mot før tre steder i Norden. Og transportkostnadene fra sentrallageret i Sverige, både til Danmark, Norge og Finland blir omtrent det samme, sier Karlsen.

expertbygget på Borgestad

Expertbygget på Borgestad er stort som flere fotballbaner. Nå flytter selskapet all lagervirksomhet til Sverige.

Foto: Tom Andersen

Han forstår at mange synes det er trist at Borgestadlageret blir tomt, men det er ingen vei tilbake.
Expert-kjeden eier fortsatt bygget og jobber med å få solgt eller leid det ut. Det har vært interessenter, men foreløpig ingen til å overta.

-Ikke vissent

Vekst i Grenland har i mange år jobbet for å tiltrekke seg nyetablering i Grenland.
Fungerende leder Ståle Tveit må se i øynene at trenden går motsatt vei. Men han er ikke enig i at næringslivet i Grenland visner.

– Nei, vissent vil jeg ikke kalle det. Men vi må nok ta innover oss at det er for mange ledige lokaler. Det kan skyldes at de er blitt uhensiktsmessige. Men vi må nok også si at etterspørselen etter å etablere seg i Grenland kunne vært større.

Ståle Tveit Vekst i Grenland

Ståle Tveit er fungerende leder av det interkommunale næringsselskapet Vekst i Grenland

Foto: Tom Andersen

Mange lokaler er heller ikke tilpassa virksomhetenes behov lenger. Noen ganger er det billigere å bygge nytt og la det gamle bli sanert.

– Synes du Expert har gjort en klok beslutning når de nå flytter fra Grenland?

– Jeg tror at innen slike store logistikkoperasjoner som Expert driver, er sentralisering lønnsomt. Kjeden har hele Norden som nedslagsfelt. Det blir nok mer lastebiltrafikk av dette, men Expert har sikkert regna ut at det total sett gir best utslag på bunnlinja.

Samhandling

– Hva er utfordringene for å skape god vekst i næringslivet i Grenland?

– Dette er et stort spørsmål. Jeg tror at Grenlands rolle som vertskap for et unikt industrielt miljø, som det er viktig å ta vare på. Vi må tydeliggjøre enda sterkere at Grenland er et bra sted å produsere varer og å bosette seg. Samhandling er stikkordet.


Fylket, kommunene, politikere og private aktører må gå sammen og markedsføre Grenland som det beste sted å etablere seg og bosette seg.

– Må gire om


Ordfører i Porsgrunn Øystein Beyer synes ikke det er grunn til å heise depresjonens flagg over Grenland.

Øystein Beyer.

Ordfører Øystein Beyer tror på Grenlands fortrinn.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg synes ikke det er dramatisk å se det som skjer, men vi må gire om og gjøre oss enda mer attraktive.

Nå får vi både bedre jernbane og bedre vei til Grenland. Og her er havn og sjøtilknytning. Når Yara som tungvekteren vil investere en milliard kroner i sine fabrikker på Herøya, og RHI og Norcem fortsatt er her, så gir det grunn til optimisme og gode ringvirkninger.

Beyer forstår at Expert må se på bunnlinja når selskapet sentraliserer lageret til Sverige.

Hva med Larvik?

En titt over fylkesgrensa til Larvik, forteller oss at tendensen ikke er den samme der.

– Vi har noen ledige lokaler, men langt fra dramatisk, sier Jørgen Johansen, som leder LINK, Larvik Innovasjon, Næring og Kompetanse.

– Her registrerer vi økende interesse for å etablere nye virksomheter og legger til rette i nye næringsområder. Johansen forstår også at de store kjedene som Expert sentraliserer.