NRK Meny
Normal

Tolv år siden sist det var like få gauper

Tallet på gauper før jakta i år er det laveste siden 2004.

Gaupe

FÆRRE GAUPER: I vinter ble det påvist 52 familiegrupper av gaupe i landet, det betyr omtrent 310 dyr.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

I løpet av sommeren er det registrert 9,5 familiegrupper av gaupe i rovviltregionen som omfatter Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Det er en nedgang på 6,5 familiegrupper fra i fjor.

– Det er en stor nedgang på bare ett år, sier Jørund A. Ruud som er leder for Rovviltnemnda i regionen.

Det er i denne regionen, samt i Oppland, Oslo, Akershus og Østfold at nedgangen i bestanden har vært størst. På landsbasis ble det registrert 52 gaupefamilier i vinter, noe som ifølge Rovdata er en nedgang på 14 prosent fra i fjor.

Tallet er også 20 prosent under det målet Stortinget har satt på hvor mange gauper som skal finnes i Norge.

Ikke bekymret

Ifølge Ruud skyldes nedgangen en kombinasjon av høye gaupekvoter, effektiv jakt og en naturlig nedgang i bestanden.

Gaupebestanden i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder har tidligere ligget over bestandsmålet som er på 12 familiegrupper, og har blitt forsøkt redusert blant annet ved å innføre større jaktkvoter.

Men Ruud mener ikke den lave bestanden i år beviser at kvotene har blitt for store.

– Vi har gjennom mange år hatt en livskraftig og stabil bestand av gaupe. At et enkelt år får en svinging som dette tror jeg ikke vi skal dramatisere, sier han.

Gaupe

Det er Rovdata som har ansvar for å overvåke gaupene i Norge, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Overvåkingen gjøres i samarbeid med Sverige.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

– Fornøyd med tallene

Leder for Telemark sau og geit, Jon Aslak Austjore, ser positivt på de nye tallene.

– Vi er fornøyde med at vi har kommet ned på et nivå som småfeholdet i Telemark kan leve med, sier han.

Sauebonden tror ikke gaupebestanden i regionen er i fare, og mener bestanden bør holdes nært målet Stortinget har satt, for å verne om dyr på beite.

– Det antallet familiegrupper som finnes nå kan vi leve med. Men vi har også mange andre rovdyr, så det er stadig nye utfordringer, sier han.

Bekymret for forvaltningen

Naturvernforbundet i Telemark er imidlertid ikke enig i at gaupene ikke står i fare. Medlem av styret i Naturvernforbundet i Telemark, Sigrid Dahl, sier forbundet er bekymret.

– Vi er avhengig av å ha levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene vi har i Norge. Ikke bare for naturopplevelsen, men fordi de er med på å holde norsk fauna i god stand, sier hun.

Hun peker på at gaupa blant annet holder bestanden av hjort og rev nede, sistnevnte til fordel for den utrydningstruede fjellreven.

– Når bestanden blir så lav blir det vanskelig å ta hensyn til de naturlige svingningene som alltid vil skje i dyrebestander. Vi ser det som svært bekymringsfullt at bestanden blir forvaltet på denne måten.

 • Kald helg i vente

  Laster Twitter-innhold
 • Delte meiningar om Hjuksebø

  I dag skal formannskapet i Sauherad avgjera om dei vil tillate at Hjuksebø blir ein del av Notodden. Telen skriv at utfallet er heilt opent. Sauherad kjem til å tapa rundt 18 millionar kroner i inntekter frå staten dersom Hjuksebø blir skilt ut.

 • Tre personar sikta for korrupsjon

  Ein tidlegare byggesakshandsamar i Vinje og Larvik kommunar og ein hytteutviklar på Rauland er sikta for grov korrupsjon. Fleire personar har status som mistenkte. Politiadvokat Gunnstein Bjørgum reknar med at saka er ferdig etterforska i løpet av første halvår i år.

 • Distriktssendingane i spørjetimen

  I går tok Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) opp distriktssendingane til NRK i spørjetimen på Stortinget. Kulturministeren svara at kringkastingssjefen har redaksjonell fridom til å bestemme korleis allmennkringkastingsoppdraget best kan oppfyllast.

  Åslaug Sem-Jacobsen
  Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK