Tolkar ikkje regelverket så strengt

NAV direktør Terje Tønnesen seier regelverket ikkje vil bli tolka så strengt at alle tilsette på RHI må ta sluttpakke for å ha rett på dagpengar frå NAV. Det har vore eit nytt møte mellom NAV og tillitsvalde og leiinga på RHI i dag der ein har kome fram til ei ny forståing av regelverket. Dei første meldingane gjekk ut på at RHI tilsette miste retten til dagpengar om dei sa nei til sluttpakke.

Nav-direktør i Telemark og Vestfold, Terje Tønnesen
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK