To fengslinger i dag

En palestiner fremstilles i dag for varetektsfengsling i fire uker etter å ha brutt innreiseforbudet til Norge. Det er uvisst hvor lenge han har oppholdt seg ulovlig i landet. Og en mann fra Polen fengsles på utlendingsloven i to uker, før han eventuelt kan bli utvist fra Norge. Mannen er også sikta for et større dieseltyveri.